Samenwerken in de regio

Als grote onderwijsgroep doet Dunamare ook meer voor de regio’s waarin onze scholen staan. Met ons enorm diverse onderwijsaanbod dragen we actief bij aan de ontwikkeling van die regio’s. We zijn voortdurend met onze omgeving in gesprek. We kijken hoe de regio’s zich ontwikkelen, welke maatschappelijke behoeften hierdoor ontstaan en wat dat betekent voor ons onderwijs. Met onze regiovisie zorgen we dat er voor iedere leerling een passende en kwalitatief sterke school in de buurt is.

Deze regiovisie stellen we periodiek bij. Dat doen we altijd in samenspraak met een breed scala aan regionale én landelijke partners, zoals gemeenten, andere scholen(groepen), hbo, universiteiten, de VO-raad, OCW et cetera.

Dunamare maakt deel uit van drie samenwerkingsverbanden:

  • samenwerkingsverband vo Zuid-Kennemerland
  • samenwerkingsverband vo Amstelland en de Meerlanden
  • samenwerkingsverband vo Noordwest-Friesland

Vanuit de Maritieme Academie Harlingen en het Maritiem College IJmuiden zijn we onderdeel van de Maritieme Academie Holland, waarin we intensief samenwerken met het Nova College afdeling Maritiem en met de andere maritieme mbo-en hbo-instellingen.

gesprek vrouw lacht kopie