Werken vanuit richting, ruimte en rekenschap

Wij werken volgens het principe van richting, ruimte en rekenschap. Dit zorgt voor een goede balans tussen bestuurlijke verantwoordelijkheid en de kracht van onze scholen.

Richting - Het bestuur ondersteunt de ontwikkeling van de scholen op basis van een heldere visie. Dunamare biedt een rijk aanbod aan kwalitatief hoogstaande scholen die leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Onze scholen zijn gehuisvest in moderne, duurzame en veilige gebouwen. Bovendien willen we een aantrekkelijke werkgever zijn. Daarom doen we ook meer voor onze medewerkers: in de eerste plaats met mooie secundaire arbeidsvoorwaarden goede opleidingsmogelijkheden. We hebben ook veel aandacht voor de vitaliteit van onze medewerkers en voor hun loopbaanperspectief. Het is onze filosofie om de aanwezige talenten en expertise binnen onze scholengroep zo breed mogelijk te gebruiken, zodat de scholen op hun best zijn.

Ruimte - Schoolleiding, bestuur en BSB zijn sparringpartners en houden elkaar voortdurend scherp. Over de verdeling van taken zijn we open en transparant. Het College van Bestuur ontwikkelt de strategische kaders; de rector of schooldirecteur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de bijbehorende doelen van de eigen school en omschrijft deze in het schoolplan. We hebben in onze onderwijsgroep oog voor elkaars belangen én we hebben hoge verwachtingen naar elkaar.

Rekenschap - We benoemen wat goed gaat, maar ook wat beter kan. We maken regelmatig een pas op de plaats, we reflecteren en stellen bij als het nodig is. Ook blijven we open staan voor elkaar, voor feedback en voor verandering.

Nieuwsgierig naar wat Dunamare meer kan doen voor jou?

College van Bestuur