Onze missie

Bij Dunamare Onderwijsgroep staan kennisoverdracht, persoonlijke ontwikkeling en voorbereiding op deelname in de maatschappij centraal. Wij willen onze leerlingen in de volle breedte ontwikkelen en opleiden tot competente mensen die zich bewust zijn van onze democratische en maatschappelijke basiswaarden. Mensen die kunnen ondernemen, onderzoeken, overtuigen en de wereld met vertrouwen tegemoet treden.

Goed onderwijs voor elke leerling

Om uit elke leerling het beste naar boven te halen, is onderwijskwaliteit voor Dunamare Onderwijsgroep het belangrijkste speerpunt. Goed bestuur en goed werkgeverschap zijn essentiële voorwaarden om goed onderwijs mogelijk te maken.

“Krachten gebundeld voor nog beter onderwijs."

Impressie van een aantal scholen

Spaarne College vmbo-school Haarlem

Vellesan College

Technisch College Velsen in 1 minuut!

Drie thema’s staan bij ons centraal:

1. Onderwijs
2. Goed werkgeverschap
3. Goed bestuur

1. Onderwijs

Goed onderwijs betekent niet alleen kennis opdoen of overbrengen, maar ook een kritische en creatieve geest ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen reflecteren, zich blijven ontwikkelen, betrokken zijn en de online wereld leren begrijpen.

Onze 22 scholen staan voor onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij iedereen zijn talenten in de volle breedte kan ontwikkelen. Goed onderwijs is bij ons méér dan alleen voldoen aan de normen van de Inspectie van het Onderwijs. Wat we onder goed onderwijs verstaan, hebben we als Dunamare-scholen gezamenlijk bepaald en weergegeven in onze Dunamare kwaliteitsprofielen. Benieuwd naar deze onze ambities?

Wil je meer weten over hoe we ons dagelijks inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren; in de klas, op school en binnen onze onderwijsgroep?

Op de website www.scholenopdekaart.nl vind je per school informatie over bijvoorbeeld slagingspercentages of de waardering door leerlingen en ouders.

leerling les

2. Goed werkgeverschap

Wij geloven dat talentontwikkeling van leerlingen hand in hand gaat met de talentontwikkeling van alle medewerkers. De prestaties van onze medewerkers zijn cruciaal bij het verwezenlijken van onze ambitie: het stimuleren van de brede talentontwikkeling van alle leerlingen.

Naast een focus op talentontwikkeling van de medewerkers geven we binnen onze onderwijsgroep invulling aan goed werkgeverschap door een aantrekkelijk en onderscheidend werkgever te zijn. Zo hebben we aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en is er bij Dunamare Onderwijsgroep een strategisch en eenduidig personeelsbeleid. Ook is er veel aandacht voor de vitaliteit van medewerkers en voor het loopbaanperspectief van iedere bestaande of potentiële medewerker, passend bij persoonlijke mogelijkheden en drijfveren.

En dankzij een bestuursaanstelling zetten we in op het vergroten van carrièremogelijkheden en werkzekerheid. Meer weten over werken bij Dunamare Onderwijsgroep?

gesprek vrouw lacht kopie

3. Goed bestuur

Het Bestuurs- en Servicebureau neemt scholen praktische taken uit handen. Zo hebben de scholen alle ruimte om zich te concentreren op het ontwikkelen en verder verbeteren van het onderwijs.

Wij geloven in de kracht van onze individuele scholen. Daarom nemen we beslissingen in principe daar waar ze effect hebben: in de klas, in het team, in de school. Het College van Bestuur ontwikkelt de strategische kaders, de rector of schooldirecteur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de bijbehorende doelen van de eigen school en omschrijft deze in het schoolplan. Dat gebeurt binnen de strategische kaders van Dunamare Onderwijsgroep, na advies van de medezeggenschapsraden en in overleg met de teams.

We horen dus altijd de stem van en gaan de dialoog aan met medewerkers, leerlingen en ouders. Bovendien zijn er kwaliteitsgroepen, schoolsoort- en regioplatforms waarin we de dialoog zo mogelijk ook breder trekken. Dunamare Onderwijsgroep werkt daarbij volgens de Code Goed Onderwijsbestuur, een branche-eigen invulling van ‘good governance’.

College van Bestuur

Maak kennis met onze scholen