Goed onderwijs

Onze 24 scholen staan voor onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij iedereen zijn talenten in de volle breedte kan ontwikkelen. We kijken daarbij naar méér dan alleen de basis, zoals rekenen, taal en burgerschap. We focussen ook op vaardigheden zoals plannen, samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Een belangrijk uitgangspunt is dat leerlingen zelf aan het roer leren staan van hun eigen leerproces. Leren leren dus.

Goed onderwijs draait volgens ons om deze drie thema’s:

• Kennis, vaardigheden, talentontwikkeling en meer

We bieden veelzijdige, praktijkgerichte lessen aan onze leerlingen. De scholen hebben extra aanbod naast de reguliere lessen, zodat leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen. We dagen leerlingen uit en bieden ondersteuning; we kijken altijd naar wat ze nog meer kunnen, zonder ze onder druk te zetten.

• Leren doe je ook samen met anderen

We besteden aandacht aan de sfeer in de klassen en steken energie in het persoonlijke contact. Leerlingen leren écht luisteren naar elkaar en begrip hebben voor andersdenkenden. Want ze kunnen het beste leren als ze zich veilig en gezien voelen.

Ook wij als docenten, onderwijsondersteuners en schoolleiders blijven leren en elkaar inspireren. Dat doen we samen op onze scholen, en daarnaast op onze eigen Dunamare Academie

• Ruimte om te ontdekken wie je bent

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen ontdekken wie ze zijn, wat hen gelukkig maakt en waar ze voor staan. We helpen ze om zelfvertrouwen te ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en te verkennen voor welke vakgebieden ze warmlopen. Daarnaast dagen we ze uit om na te denken over wat ze de samenleving kunnen bieden. Ze ontdekken wat er in de maatschappij speelt en ontwikkelen een moreel kompas.

Wil je meer weten over hoe we ons dagelijks inzetten om de onderwijskwaliteit te verbeteren, in de klas, op school en binnen onze onderwijsgroep? Lees verder over:

Op de website scholen op de kaart vind je per school informatie over bijvoorbeeld slagingspercentages of de waardering door leerlingen en ouders.

leerling les