21 februari 2023

“We kijken naar de toekomst, met de historie in ons achterhoofd”

Het Coornhert Lyceum in Haarlem is volop in beweging. De Dunamare-school bestaat 75 jaar, heeft een nieuw logo, krijgt nieuwbouw én is recentelijk een daltonschool geworden. Hoe staat het met alle ontwikkelingen? We vragen het de rectoren Alexander Volmer en Bas Boensma.

Laten we met jullie logo beginnen; waarom een nieuwe versie?

Volmer: “Dit schooljaar vieren we ons 75-jarig jubileum. Ons jubileum valt samen met de 500e geboortedag van onze naamgever, Dirck Volkertsz. Coornhert. Een mooi moment om terug te blikken, maar ook om vooruit te kijken!”

Boensma: “We verwijzen met onze nieuwe huisstijl naar de historie van de school, maar kijken ook naar de toekomst.  Ons toenmalige logo was wat verouderd en we vonden het te weinig herkenbaar. De vorm en de kleurstelling is aangepast: het donkerblauw - passend bij onze vorige huisstijl - is gebleven, en de kleur rood is dezelfde kleur als de gemeente Haarlem gebruikt.”

Hoe staat het met het ontwikkelen van jullie daltononderwijs?

Volmer: “We zijn goed op weg! De verandering betekent dat wij onze werkwijze moeten aanpassen en dit is natuurlijk een proces van leren en bijstellen. Docenten krijgen nu bijscholing en een certificaat. Inmiddels is het daltononderwijs ingevoerd in leerjaar één en twee en per schooljaar wordt hier een leerlaag aan toegevoegd. In klankbordgroepen spreken we met onze leerlingen over hun ervaringen met het daltononderwijs en onder andere deze input gebruiken we voor de kwaliteitsmeting van ons daltononderwijs. De reacties vanuit docenten en leerlingen zijn erg positief.”

Boensma: “Eigenlijk voelden we ons al een daltonschool. Het Coornhert Lyceum biedt een brede vorming aan waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn. Er is altijd al veel ruimte voor cultuur, zelfstudie en keuze-uren geweest. Met ons daltononderwijs besteden wij nog nadrukkelijker aandacht aan de vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om in te toekomst succesvol te zijn. Hiermee bouwt onze school voort op de koers die het Coornhert al langere tijd kenmerkt.”

Waar willen jullie naartoe?

Volmer: “We hebben nog veel meer plannen om onze kwaliteit van onderwijs echt een boost te geven. We zijn al een CultuurProfielSchool; creativiteit in de breedste zin van het woord vinden we belangrijk. Daarbij komt dat het Coornhert Lyceum de ambitie heeft om een officiële Technasiumschool te worden. In de brugklas maakt iedere leerling nu al kennis met het vak Onderzoek & Ontwerpen; we hebben een technologie-lab ontwikkeld met laser-, 3D-printers en robots. Naast technologie en cultuur, zijn we aan het onderzoeken welk derde profiel we hier nog aan toe kunnen voegen.”

Mooie ontwikkelingen dus!

Boensma: “Absoluut! Gelukkig hoeven we het wiel ook niet opnieuw uit te vinden. Binnen Dunamare onderwijs is er genoeg kennis en kunde, zoals het Technasium van het Ichthus Lyceum in Driehuis, waar Alexander vandaan komt of het daltononderwijs bij Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand in Hoofddorp.”

Volmer: “De start van de nieuwbouw van de school voelt dan ook als een goed moment. Twee jaar geleden zijn er gesprekken gevoerd met zowel medewerkers als leerlingen. De punten die daaruit voortkwamen, gaan we nu realiseren. We hebben het oude studiehuis en de mediatheek samengevoegd tot een grote bibliotheek, waar leerlingen ook rustig kunnen studeren. Verder laten we de warmte meer tot uiting komen en maken we gebruik van groen en hout in de school. Passend bij de tijd én onze toekomst.”

Boensma: “Daarnaast hebben we een ruimere pauzeruimte gecreëerd, de receptiebalie is groter gemaakt en er komen twee hoofdingangen. Zo zorgen we ervoor dat collega’s en leerlingen zich direct gezien voelen. De tweede hoofdingang wordt een taberna (serre); een ontmoetingsruimte uit de Romeinse tijd. Kortom: het Coornhert Lyceum is klaar voor de toekomst!”