21 september 2021

We gaan ervoor, dit – bijna weer normale – schooljaar!

1400 leerlingen die ineens weer door de gangen lopen; dat is weer even wennen op Het Schoter in Haarlem. “Maar wat is iedereen blij dat het weer kán”, zegt rector Arjan van Waveren.

Sociale aandacht

Om wat extra sociale aandacht aan de leerlingen te geven, organiseerde Het Schoter voor het eerst dit jaar twee introductiedagen. Arjan: “Daarin deden de leerlingen leuke activiteiten met hun leerlaag en met hun mentorklas. Zoals poldersport, strandwandelingen en museumbezoek. Traditiegetrouw hielden we ook onze personeelsdag aan het begin van het schooljaar. Met twintig nieuwe collega’s erbij was het belangrijk dat we elkaar allemaal wat beter leerden kennen.”

Van coronastress onder de medewerkers en leerlingen merkt hij weinig. “Gelukkig maar. Vrijwel iedereen is vermoedelijk gevaccineerd. Af en toe duikt er een besmetting onder de leerlingen op, maar het blijft allemaal goed binnen de perken.”

Inzetbaarheid bewaken

Maar liefst vier medewerkers zet Het Schoter dit jaar in om de NPO-gelden goed te besteden. Twee van hen ontwikkelen de extra ondersteuning voor leerlingen. De andere twee richten zich op een vitaliteitsprogramma voor de medewerkers. “Heel goed dat daar nu extra tijd en geld voor is”, zegt Arjan. “De afgelopen twee jaar hebben we allemaal zó hard gewerkt. Om onze inzetbaarheid voor de toekomst te bewaken, besteden we dit jaar veel aandacht aan vitaliteit. Uit een enquête onder onze medewerkers bleek daar veel behoefte aan te zijn. We gaan bijvoorbeeld begeleid sporten na werktijd aanbieden.”

Niet overstelpen

Gevraagd naar zijn verwachtingen voor het schooljaar, zegt Arjan: “Ik hoop dat we onze leerlingen echt op alle terreinen extra hulp kunnen bieden. Tegelijkertijd moeten we in de gaten houden dat we ze niet overstelpen met onze hulp. Want alle vakinhoudelijke hulp, sociale begeleiding, leesvaardigheidstrainingen et cetera moeten ze naast hun normale programma doen. Dat moet wel te behappen zijn, je wilt als leerling niet elke dag tot half 6 op school zitten. Daar zitten onze medewerkers trouwens ook niet op te wachten.”