28 september 2021

We gaan ervoor, dit – bijna weer normale – schooljaar!

Op De Hartenlust in Bloemendaal zijn ze extra blij dat ze weer normaal konden starten. “We hebben er tien nieuwe collega’s bij dit jaar, de school groeit”, zegt directeur Arjan van Waveren. “De nieuwe docenten konden meteen mee met de excursieweken die dit jaar weer door mochten gaan. Zo leerden ze de school, de collega’s en de leerlingen snel kennen.” De brugklassers hadden het hele schoolgebouw voor henzelf tijdens de excursieweek van de andere klassen. “Een mooie kans om in alle rust vertrouwd te raken met de school.”

Verbinding

Aandacht voor welbevinden is een belangrijk thema voor De Hartenlust dit jaar. Arjan: “We gaan veel extra sociale activiteiten organiseren. Wat dat betreft hebben we echt wel wat in te halen. Voor de leerlingen hebben we allerlei activiteiten gepland en voor de medewerkers besteden we veel aandacht aan hun vitaliteit. De personeels- en studiedagen zullen we steeds koppelen aan gezamenlijke activiteiten. Binnenkort gaan we een middag wandelen door de duinen met een boswachter. Samen dingen doen is belangrijk voor het werkplezier en het welbevinden van onze medewerkers.”

Extra hulp

Om de extra NPO-gelden dit jaar goed te besteden, houden twee medewerkers zich specifiek bezig met de invulling daarvan. Arjan: “Ze hebben extra uren gekregen daarvoor. Afgelopen schooljaar hebben we al met alle leerlingen besproken wat ze dit jaar nodig hebben. We bieden ze nu extra hulp bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde, bij het plannen en organiseren van hun schoolwerk, bij dyslexieproblemen en bij huiswerkbegeleiding. Bovendien zijn we gestart met Rots en Water, een weerbaarheidstraining waardoor leerlingen beter in hun vel gaan zitten.”

Ouderavonden

De verplichte mondkapjes hoeven niet meer op vanaf 25 september, Arjan is er blij om. “Het was best vermoeiend om de leerlingen daar íedere dag opnieuw aan te moeten herinneren. Wat betreft de ouderavonden aan het begin van het jaar twijfelden we of we die fysiek moesten doen of online. We hebben uiteindelijk besloten dat de ouderavonden voor de brugklassen op school plaatsvinden. Dat is belangrijk voor de band van de nieuwe ouders met school. Voor de andere klassen zijn ze nog online.”