2 september 2021

We gaan ervoor, dit – bijna weer normale – schooljaar!

Op het Haarlemmermeer Lyceum, locatie Baron de Coubertin, is het team dolblij om alle leerlingen weer fysiek in de klas te hebben. “Onze docenten hebben vooral voor hun beroep gekozen vanwege het contact met kinderen”, zegt rector Bart Roth. “Ze willen de leerlingen graag weer fysiek voor hun neus hebben. De leerlingen zelf hebben elkaar ook ontzettend gemist. We merkten het aan hun uitgelatenheid op school.”

Lol maken

De eerste schoolweek werd gebruikt om weer aan elkaar en aan school te wennen. Bart: “We gingen vooral lol maken samen, met veel sport en spel. We boden ook inhoudelijke workshops aan, bijvoorbeeld over sexting en grooming op social media. En alle leerlingen hebben persoonlijke gesprekken met hun mentor gevoerd. Over hoe ze terugkijken op het afgelopen jaar en wat ze verwachten van dit schooljaar. De ouders konden bij die online gesprekken in Teams aanhaken.”

Digitale les

Het online contact is zeker niet verdwenen, nu school weer alle dagen fysiek open is voor de leerlingen. “De goede kanten van het digitale onderwijs willen we behouden”, zegt Bart. “Leerlingen die bijvoorbeeld thuis moeten blijven wegens een quarantaine, kunnen de lessen nog steeds digitaal bijwonen. Ook onze internationale leerlingen die nog niet in Nederland zijn, kunnen zo op afstand alvast lessen volgen. Dat vergt natuurlijk wel wat van de docenten. Gelukkig staan onze collega’s daar positief tegenover.”

Leerlingondersteuning

De extra financiële steun vanuit de overheid – de NPO-gelden – steekt de school in extra leerlingondersteuning en het wegwerken van achterstanden op sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van tweetalig onderwijs. Bart: “We organiseren bijvoorbeeld extra excursies en (internationale) activiteiten. We hebben ook een project waarbij onze eigen leerlingen bijles geven aan hun schoolgenoten.”

Nieuwe rector

Voor Bart zelf is er nóg een uitdaging dit schooljaar: hij is net gestart als rector, na jarenlang als afdelingsleider te hebben gewerkt. “Wat ik me heb voorgenomen als rector? In ieder geval dat het voor iedereen leuk moet zijn op school. School neemt een groot gedeelte van je dag in beslag, als leerling en als medewerker. Als je aan het einde van de dag naar huis gaat, moet dat met een goed gevoel zijn.”