1 september 2021

Maritieme Academie Harlingen krijgt groen licht voor bouw nieuwe huisvesting

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) is akkoord met het stedenbouwkundig plan voor een nieuw te bouwen huisvesting van de Maritieme Academie Harlingen. De nieuwe huisvestingslocatie wordt vanaf volgend jaar op het parkeerterrein naast de school aan de Almenumerweg in Harlingen gebouwd. Aan het begin van het schooljaar 2023-2024 wordt de huisvesting in gebruik genomen.

‘Wij zijn ontzettend blij dat het college van B&W groen licht geeft voor onze nieuwbouwplannen’, reageert Arjen Mintjes, directeur van de Maritieme Academie Harlingen. ‘De huidige huisvesting, die deels is gevestigd in het monumentale pand aan de Stationsweg, voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het brengt te veel onderhouds- en stookkosten met zich mee. Met de nieuwbouw zijn we voorbereid op de toekomst. Het gebouw is een stuk duurzamer en wordt echt een aangename woonruimte voor onze leerlingen.’ In het nieuwe gebouw komt onder andere een restaurant met koffiecorner, een grote centrale ruimte gelegen aan het water en slaapkamers voor 150 leerlingen.

Het grootste deel van de leerlingen VMBO Maritiem en Techniek van de Maritieme Academie Harlingen en een deel van de leerlingen van Nova College Scheepvaart woont tijdens de schoolweken intern in de huisvesting. Mintjes: ‘Onze leerlingen komen uit heel Nederland. Niet iedereen kan iedere dag op en neer reizen naar school. Bovendien is het voor de leerlingen met de uitstroomrichting Rijn-, binnen- en kustvaart vanaf het derde jaar verplicht om op de huisvesting te verblijven. Zo bereiden we ze zo goed mogelijk voor op het leven op een schip.’