8 september 2021

Gouden S.T.E.M., een wedstrijd over mensenrechten

Ieder jaar schrijft de Soroptimisten Club Haarlem e.o. een wedstrijd uit onder maatschappijleer-eindexamenleerlingen van het vmbo-gl en vmbo-t. Deze wedstrijd heeft als thema de mensenrechten in de wereld. In schooljaar 20-21 hebben 120 leerlingen van onder andere de Maritieme Academie IJmuiden hieraan meegedaan én heeft een leerling van het Technisch College Velsen de prijs gewonnen! En het leuke is dat naast wethouder Marianne Steijn ook April van Loenen in de jury zit. De Soroptimisten club nodigt vmbo-gl, vmbo-t/mavo scholen uit mee te doen aan deze wedstrijd.

Problemen oplossen

De opzet van de wedstrijd is dat de docent maatschappijleer een heel lesblok aan mensenrechten besteedt. De doelgroep zijn de leerlingen eindexamen maatschappijleer. De lessen kunnen zelf ontwikkeld zijn, er kan ook gebruik gemaakt worden van een toolbox ‘Mensenrechten op school’ ontwikkeld door het College van de Rechten van de Mens. Het lesblok wordt door alle leerlingen afgesloten met een werkstuk waarin een door henzelf gekozen mensenrecht centraal staat en waarvoor ze zelf een oplossing bedenken en die ze ook zelf uit kunnen voeren. De docent maatschappijleer van de school selecteert een aantal leerlingen voor een presentatie aan de jury.

De winnaar

De winnaar krijgt een bedrag van € 300, vrij te besteden aan de actie die zij in hun werkstuk hebben beschreven. De school krijgt een wisseltrofee: de Gouden Soroptimist Trofee Educatie Mensenrechten (S.T.E.M.)

Geïnteresseerd?

Wil je meer weten over de wedstrijd, de Gouden S.T.E.M. wisseltrofee of de Soroptimisten club Haarlem-Kennemerland? Bekijk dit filmpje van de uitreiking van de prijs in mei 2021 en bezoek de website. De school opgeven voor deze wedstrijd kan van 1 oktober tot 15 november bij Joke ten Kate of Hanna de Bruin via goudens.t.e.m.vmbo@gmail.com. Zij kunnen je desgewenst ook meer informatie geven.