9 september 2021

We gaan ervoor, dit – bijna weer normale – schooljaar!

Op het Spaarne College in Haarlem hebben ze er zin in. De school start het jaar met 790 leerlingen, een mooie groei voor een school die pas één jaar in haar nieuwe vorm actief is. “Na het rare coronajaar is het goed om onze gangen weer vol met leerlingen te zien”, glimlacht directeur Wim Huiberts. “We handhaven wel de gescheiden pauzes van vorig schooljaar, om onderling nog een beetje afstand te kunnen bewaren.”

Klassieke rolverdeling

In de eerste schoolweek hadden de leerlingen van het Spaarne College de eerste twee dagen nog vrij, terwijl het team opstartte met een aantal overleggen. Daarna volgden introductiedagen met sport en spel. “Alle leerlingen zijn onder meer een dag naar het recreatiegebied bij paviljoen Loef geweest,” zegt Wim, “waar ze leuke activiteiten op en bij het water hadden.De klassieke rolverdeling zien we ook weer terug zo aan het begin van het jaar: de eersteklassers gedragen zich nog wat timide op school, de tweede-, derde- en vierdejaars zijn zoals gebruikelijk heel druk.”

Vertrouwd

Afgelopen corona-schooljaar was er weinig face to face contact mogelijk met de leerlingen, maar het jaar is gelukkig wel goed afgesloten. Wim: “We hebben een paar gezellige laatste weken gehad. We konden het jaar feestelijk afronden met onze leerlingen en onze medewerkers hebben tijdens een heel gezellige personeelsdag het schooljaar afgesloten. Op die dag hebben we ook al kennisgemaakt met de nieuwe docenten die dit schooljaar ons team komen versterken. Dat was fijn, je start het nieuwe schooljaar makkelijker als je je al een beetje vertrouwd voelt met elkaar.”

Lekker in je vel

Het team van het Spaarne College verheugt zich op de extra aandacht die ze dit jaar aan de leerlingen kunnen geven, met dank aan de NPO-gelden. Wim: “We gebruiken het geld onder meer voor klassenverkleining: in de onderbouw hebben we nu maximaal 18 leerlingen in de klas, in de bovenbouw maximaal 20. Ook zetten we sterk in op het mentoraat, op lesuitbreiding van de praktijkvakken en extra les voor leerlingen met achterstanden.”

De school start bovendien met het programma Kracht in Controle – KIC – een methode om de sociale weerbaarheid van leerlingen te verhogen. Wim: “Verschillende leerlingen gaven in een schoolenquête in januari aan zich een beetje eenzaam te voelen. De docenten in de onderbouw worden geschoold in KIC, zodat ze leerlingen kunnen helpen om beter in hun vel te zitten.”

Mondkapjesplicht

Van één ding hoopt Wim snel verlost te zijn: de mondkapjesplicht buiten de lokalen. “We moeten de hele dag tegen leerlingen blijven zeggen dat ze hun mondkapje op moeten doen. Dat is gewoon niet te handhaven bij pubers, net als die 1,5 meter afstand houden. Hopelijk zijn we daar eind september vanaf en kan het echt weer een normaal schooljaar worden. Als het dan ook nog lukt om eind van dit schooljaar alle eerste-, tweede- en derdeklassers te behouden voor het Spaarne College en alle vierdeklassers te laten slagen – net als afgelopen jaar – ben ik ontzettend blij.”