4 februari 2022

Volop aandacht voor ventilatie op scholen van Dunamare Onderwijsgroep

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap trekt 17 miljoen euro extra uit voor goede ventilatie op scholen. Dit geld kan worden gebruikt om te investeren in C02-melders voor het meten van de luchtkwaliteit. Binnen Dunamare Onderwijsgroep staat een goed binnenmilieu hoog op de agenda en heeft dit al volop de aandacht.

Al lange tijd gebruiken wij CO2-melders op onze scholen. Ook investeren wij volop in Frisse Scholen: schoolgebouwen met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Op deze scholen staan energie, luchtkwaliteit, temperatuur, licht en geluid centraal. Door corona is dit verbeterproces in een stroomversnelling gekomen, omdat goede ventilatie de kans op besmettingen vermindert.

Fikse verbetering

De komende tijd zullen ook meerdere Dunamare-scholen worden voorzien van mechanische ventilatiesystemen. Deze ventilatie-units zorgen er onder andere voor dat de ventilatiecapaciteit op de scholen aanzienlijk verbetert. Zo blijven we investeren in een goede en veilige leeromgeving voor onze leerlingen én een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Goed onderwijs vraagt immers om goede huisvesting met een gezond binnenklimaat en een duurzaam en toekomstbestendig gebouw.