31 oktober 2023

Verdraagzaamheid begint op het schoolplein

De gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden raken ons allemaal. Dat merken we ook op sommige scholen. Het conflict roept soms emoties op; leerlingen kunnen zich onveilig voelen door de soms felle meningen en reacties. Onze scholen doen er alles aan om voor iedereen een veilige en prettige plek te zijn. Dat is immers een essentiële basis voor goed onderwijs. Hoe doen we dat rond dit conflict?

Vinger aan de pols

Onze scholen hebben allemaal hun eigen karakter. Op de ene school lopen de emoties hoger op dan op de andere. Onze collega’s houden overal de vinger aan de pols. Als er in de klas, in de wandelgangen of op het schoolplein spanningen lijken te ontstaan, zullen zij meteen bemiddelen en waar nodig de ouders erbij betrekken.

Oefenen in oneens zijn met elkaar

Polariseren is voor niemand goed, dat geldt op elke school. We blijven daarom altijd in gesprek met elkaar en voeren ook gesprekken in de klas, op zoek naar consensus. School is voor leerlingen immers een veilige oefenplaats om te leren hoe je het vreedzaam met elkaar oneens kunt zijn. Leerlingen moeten hun meningen en emoties kwijt kunnen in een open gesprek. Dat past bij het democratisch burgerschap dat we bij leerlingen stimuleren. We bespreken ook met leerlingen én ouders hoe we dit open gesprek verder kunnen stimuleren.

Geen tolerantie voor discriminatie

We geven duidelijk aan wat er wel en wat er niet kan in een gesprek en grijpen in bij grensoverschrijdend gedrag. We maken strikt onderscheid tussen een mening en een discriminerende uiting en tolereren op geen enkele manier uitingen van antisemitisme, ontkenning van de holocaust, moslimhaat, racisme, discriminatie en het goedpraten van geweld. In het conflict tussen Israël en Hamas betekent dit dat woede over de Israëlische acties nooit een vergoelijking is voor antisemitisme en dat woede over de terreur van Hamas nooit een reden is voor moslimhaat.

Ondersteuning van docenten

Docenten moeten zich veilig en voldoende toegerust voelen om in de klas met de spanningen over dit onderwerp om te gaan. We willen voorkomen dat zij er in de klas alleen voor staan, zeker als de emoties hoog dreigen op te lopen. We krijgen daarbij hulp van Stichting School & Veiligheid, die tips en achtergrondinformatie biedt voor het omgaan met emoties bij heftige gebeurtenissen. Het Expertisepunt Burgerschap heeft voor het voortgezet onderwijs een overzicht opgesteld van mogelijke leermiddelen en bijbehorende tips. De Universiteit van Utrecht ontwikkelde een training om onder andere mentoren te helpen met onderwerpen die ontwrichtend zijn voor de samenleving, zoals de oorlog in Oekraïne en het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden.

We willen onze leerlingen leren hoe je op een respectvolle manier je emoties en overtuigingen uit en hoe je het gesprek met elkaar blijft voeren. Verdraagzaamheid naar elkaar is belangrijk om op een fijne manier met elkaar te kunnen samenleven.