2 november 2023

Dunamare slaat handen ineen op bijeenkomst tussen medezeggenschapsraden

Onderwijsmedewerkers, ouders en leerlingen van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en de Medezeggenschapsraden (MR) van onze scholen kwamen gisteren bijeen op het Hoofdvaart College. Het doel? De onderlinge samenwerking versterken.

Rond de klok van drie stroomt de aula langzaam vol. Onderwijsmedewerkers, ouders en leerlingen mengen zich met elkaar aan tafel als de bijeenkomst wordt afgetrapt door Jasper Groen (Bureau Taqt), trainer bij de Dunamare Academie en de host van de middag. Het gezelschap is divers en enthousiast. Zo vertellen 6 vwo-leerlingen Nassima (MR) en Dania (GMR) van het Coornhert Lyceum dat ze het belangrijk vinden om hun mening te geven. Dania: “Op school lopen we soms tegen bepaalde dingen aan. Als je in de MR of DMR zit, wordt er echt naar je geluisterd.” Nassima sluit zich daarbij aan: “Veel besluiten hebben direct effect op ons. We zaten al in een leerlingenpanel, maar in de (G)MR heb je nog meer inspraak.”

Lang gekoesterde wens

“De wens voor een bijeenkomst om elkaar ontmoeten, was er al langer”, vertelt Michel Frijns. Hij is nu vier jaar op rij voorzitter van de personeelsgeleding van de GMR. “Het idee om elkaar te ontmoeten is ontstaan in coronatijd. Alle scholen waren met dezelfde problematiek bezig, maar er was vrijwel geen overleg tussen de MR’en. Bij alle raden langsgaan bleek niet haalbaar, maar we konden wél iedereen bij elkaar proberen te brengen. Vandaag is het dan eindelijk zover! Ik hoop dat mensen zich na afloop iets meer verbonden voelen met elkaar.” Ook Fred Oudemast, de kersverse voorzitter van de oudergeleding van de GMR, hoopt dat de deelnemers nader tot elkaar komen. “Als de contacten eenmaal gelegd zijn, is het daarna alleen nog een kwestie van onderhouden.”

Nog meer inspraak

Allereerst vindt er een introductierondje plaats, waarin een aantal leden van de GMR zich voorstelt. Ook worden de belangrijkste onderwerpen voor dit schooljaar kort uiteengezet: personeelstekort, onderwijsontwikkeling, nieuwe secundaire arbeidsvoorwaarden en een nieuwe arbodienst. Dan is het tijd voor alle MR-leden om kenbaar te maken van welke school ze zijn. Van Praktijkschool Uithoorn tot de Maritieme Academie Harlingen: vrijwel alle scholen zijn vertegenwoordigd. Ook Els Vink, ouder van een leerling op VSO Daaf Geluk en lid van de MR en DMR wil graag meer kennis opdoen. “Bij wie moet je zijn bij een conflict? En wat biedt de medezeggenschapsraad voor de leerlingen? Ik loop al twee jaar mee, maar hoop op deze bijeenkomst nog meer verdieping te krijgen. Mijn kind zit in het speciaal onderwijs en daar liggen de behoeftes heel anders. Deze speciale positie verdient de nodige aandacht.”

In actie

Jasper Groen brengt een gesprek op gang over de beweegredenen van de aanwezigen om zich verkiesbaar te stellen voor de (G)MR. Docent Gwen Docter, lid van de MR van het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig, vertelt dat ze het tijd vond om in actie te komen: “Ik wilde niet alleen maar dingen roepen in de personeelskamer en afwachten, maar echt iets doen.” Haar buurvrouw zit al een tijdje in de GMR en geeft aan dat je echt iets kunt veranderen: “Zo heb ik kunnen bijdragen aan een klachtenregeling die veel leesbaarder is.” Op de vraag of de belangrijke besluiten in de GMR of MR worden genomen, antwoordt voorzitter Fred: “Ik denk niet dat gaat over belangrijk of niet belangrijk, maar over de samenwerking tussen de verschillende raden.” Aansluitend nemen Roswitha de Bekker en Joost Karels van het Onderwijskantoor het woord. Ze vertellen over hun adviserende rol in de voorfase bij MR-kwesties. Ook zetten ze uiteen waaraan een goede MR moet voldoen.

Handen ineenslaan

Na een korte pauze kunnen de aanwezigen deelnemen aan een van de vier workshops. De onderwerpen lopen uiteen: van financiën en human resources tot medezeggenschap voor beginners en gevorderden. Drie vragen komen in elke sessie aan de orde. Welke onderwerpen willen we het komende jaar graag oppakken? Wat is daarbij de rol van de GMR en van de MR? En: hoe kunnen die elkaar versterken? Na de workshops komt de groep weer samen om de bevindingen te delen en wordt de bijeenkomst afgesloten met een borrel. Fred Oudemast: “We hopen dat iedereen die hier was iets geleerd heeft, waardevolle contacten heeft opgedaan en uitkijkt naar onze volgende bijeenkomst op 27 mei volgend jaar. Medezeggenschap biedt ouders, leerlingen en onderwijsmedewerkers de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op onderwijskwaliteit. Ik ben ervan overtuigd dat we die nog meer kunnen verbeteren als we de handen ineenslaan!”