20 mei 2020

Stand van zaken met betrekking tot het coronavirus - vo-scholen 2 juni weer open

Gisteren heeft het kabinet bekendgemaakt dat de middelbare scholen na Pinksteren weer gedeeltelijk kunnen openen. Ook onze scholen gaan vanaf 2 juni, na elf weken van onderwijs op afstand, naast de online lessen weer voorzichtig starten met het lesgeven op school. Wij volgen voor het openen van de scholen in ieder geval het protocol van de VO-raad. Elke school heeft gepaste maatregelen genomen, zodat zij kunnen zorgen voor een veilige werk- en leeromgeving met in acht neming van de RIVM-richtlijnen. 

Over de wijze waarop het onderwijs en de ondersteuning per leerjaar er de komende periode uit zullen zien, worden leerlingen en ouders via de gebruikelijke schoolkanalen geïnformeerd.

(Update 6 mei)

Tijdens de persconferentie van dinsdag 6 mei schetste de minister-president een routekaart voor de komende maanden. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat vanaf 1 juni de vo-scholen onder voorwaarden weer (gedeeltelijk) open kunnen als ‘anderhalve-meter-school’. Het definitieve besluit hierover valt later deze maand, uiterlijk 20 mei. Een en ander betekent dat onze scholen de komende tijd lessen op afstand blijven geven, met speciale aandacht voor leerlingen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast bereiden we ons zorgvuldig voor op de fase dat de scholen weer geleidelijk open mogen. Daarbij maken we gebruik van het protocol dat de VO-raad gisteren samen met de sociale partners heeft gepubliceerd. Over de wijze waarop worden leerlingen en ouders via de gebruikelijke schoolkanalen geïnformeerd.

(Update 22 april)

Tijdens de persconferentie van gisteren is bekendgemaakt dat de vo-scholen naar verwachting per 1 juni weer open gaan als ‘anderhalve-meter-school’. Het definitieve besluit hierover is onder meer afhankelijk van de ervaringen die in mei worden opgedaan in het basisonderwijs. Dit betekent dat onze scholen na de meivakantie onderwijs op afstand blijven geven, met speciale aandacht voor leerlingen die meer zorg en ondersteuning nodig hebben. Daarnaast bereiden we ons voor op de fase dat de scholen weer geleidelijk open mogen met onderwijs op anderhalve meter. Voor nu een hele fijne vakantie! Onze scholen starten weer op donderdag 7 mei.

(Update 9 april)

Gisteren is door de minister de slaag-zakregeling bekend gemaakt. In de regeling staat vermeld dat 4 juni de officiële uitslagdatum is. Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep heeft daarom besloten dat ook onze scholen pas op 4 juni aan de leerlingen communiceren of ze gezakt of geslaagd zijn.

Tot die tijd doen scholen geen mededeling over de uitslag, omdat eerst de berekening en juistheid van cijfers gecontroleerd moet worden. Natuurlijk kunnen leerlingen zelf naar aanleiding van eigen berekeningen een inschatting maken, maar we benadrukken dat het officiële moment dat de school leerlingen informeert op 4 juni zal zijn.

(Update 1 april)

Scholen blijven dicht tot na meivakantie</strong> Het kabinet heeft de maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen tot en met 28 april verlengd, voor de hele samenleving en dus ook voor het onderwijs. Dit vinden wij gezien de omstandigheden een helder, maar ook logisch besluit. Voor het onderwijs betekent dit dat onze scholen in ieder geval dicht blijven tot na de door de school aangehouden meivakantie. En dat onze scholen zich voorlopig volop blijven inzetten voor onderwijs aan onze leerlingen op afstand. Voor een uitgebreide toelichting zie het Corona-onderwijsbulletin van OCW.

(Update: 24 maart)

Het kabinet heeft vanochtend in overleg met de betrokken onderwijsorganisaties besloten om de eindexamens dit schooljaar niet door te laten gaan. Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen en alleen met dit schooldiploma doorstromen naar het vervolgonderwijs. Onze scholen hebben nu tot begin juni ’20 de tijd en ruimte om de schoolexamens plus herkansingen af te ronden. De schoolexamens zullen zoveel mogelijk op afstand (online en/of mondeling) plaatsvinden en in elk geval binnen de richtlijnen van de RIVM.

Ouders en leerlingen worden hierover geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen. 

(Update: 18 maart) 

De scholen krijgen van het kabinet de ruimte om deze examens af te nemen op de scholen. Met dit besluit blijft onze eerste focus dus gericht op het afronden van de schoolexamens van eindexamenkandidaten. Vanzelfsprekend volgt elke school bij de organisatie van de schoolexamens de richtlijnen van het RIVM.

Ouders en leerlingen worden over de inrichting van de schoolexamens geïnformeerd via de gebruikelijke schoolkanalen.

(Update: 16 maart 2020)

Zoals bekend, heeft het kabinet gisteren besloten om de scholen voor leerlingen te sluiten van 16 maart tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat er op onze scholen geen onderwijsactiviteiten worden aangeboden. Onze schoolgebouwen blijven open voor leerlingen van wie ouders werkzaam zijn in de vitale sectoren. Er wordt zoveel mogelijk onderwijs op afstand verzorgd.

Voor leerlingen vervallen dus de lessen op school. De komende weken werken de leerlingen thuis volgens de studieplanners die digitaal beschikbaar zijn. Onze scholen zijn hierover voortdurend via Magister in contact met leerlingen en ouders.

De komende tijd volgt vanuit het ministerie van OCW nadere informatie voor examenleerlingen over hoe zij school- en centrale examens kunnen afronden. In afwachting van verdere berichtgeving door de overheid, is de instructie dat schoolexamens op de scholen voorlopig geen doorgang vinden. Vanzelfsprekend volgen College van Bestuur en schoolleiders de informatie op de voet. De scholen zullen, zodra er meer bekend is, de informatie via Magister delen met leerlingen en ouders/verzorgers.

De communicatie tussen de scholen en leerlingen/ouders verloopt de komende tijd via Magister. Dat zijn we al zo gewend en op deze manier houden medewerkers én leerlingen overzicht op gemaakte afspraken.

Vanaf vandaag staan we met elkaar voor de uitdaging om alles zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken. We hebben alle vertrouwen in – en grote waardering voor alle collega’s die zich nu en in de komende tijd inzetten voor alle leerlingen op onze scholen.