21 mei 2020

Mooie kansen op het Coornhert Lyceum en MCA

Het Coornhert Lyceum is volop in ontwikkeling en wil de komende tijd extra aandacht geven aan de brede talentontwikkeling van leerlingen en medewerkers én bovendien meer nadruk leggen op de vaardigheden van leerlingen die nodig zijn om tot bloei te komen in de wereld van morgen. Dat vraagt om extra slagkracht. Daarom gaat Bas Boensma, naast zijn functie als directeur van het Montessori College Aerdenhout (MCA) voor een periode van drie jaar een duo-rectoraat aan met Nelie Groen op het Coornhert Lyceum.

Bas is sinds augustus 2019 directeur van het Montessori College Aerdenhout. Hij vervult die rol met verve. Vol enthousiasme en energie heeft hij het afgelopen jaar onder andere gewerkt aan de regionale zichtbaarheid van het MCA. In korte tijd heeft hij laten zien hoe flexibel en breed inzetbaar hij is. Belangrijke kwaliteiten voor een schoolleider. We hebben er bewust voor gekozen om de extra slagkracht te zoeken binnen de eigen geledingen. Dat past ook perfect bij pijlers van Dunamare Onderwijsgroep: naast goed bestuur draait het steeds om brede talentontwikkeling van leerlingen én medewerkers. 

Een goede zaak, want als wij het beste uit onze leerlingen willen halen, moeten we ook het beste uit onszelf halen. Het houdt ons allemaal scherp en maakt ons bewust van het vele talent dat in deze onderwijsgroep aanwezig is. Gedeeld leiderschap op het Coornhert Lyceum Bas Boensma en Nelie Groen zullen samen voor een periode van drie jaar het duo-rectoraat voeren over het Coornhert Lyceum. Gezamenlijk hebben ze de dagelijkse leiding. Daarbij zal Nelie zich vooral richten op HRM en alles dat met het onderwijspersoneel te maken heeft. De focus van Bas ligt bij het Coornhert op onderwijsondersteunend personeel en bedrijfsvoering.

De komende maanden neemt hij die rol op de achtergrond al op zich, met ingang van volgend schooljaar zal hij drie dagen per week werkzaam zijn voor het Coornhert Lyceum. Versterking schoolleiding MCA Op het MCA houdt Bas Boensma met Inge van Deudekom en Laura Fischer de leiding over de school. Om ook daar volle kracht vooruit te kunnen, gaat het MCA ook coördinatoren introduceren: docenten met extra taken, die bijvoorbeeld de aansluiting op het Montessori-onderwijs verder gaan verbeteren of werkweken e.a. organiseren. 

Natuurlijk zijn deze ontwikkelingen besproken met de teams en medezeggenschapsraden van zowel het Coornhert Lyceum als het MCA. De reacties die we krijgen, spreken van mooie kansen en toegevoegde waarde.