17 april 2024

Schoolleiders in gesprek over gelijke kansen in de klas

Op het Technisch College Velsen is het vandaag een drukte van jewelste. Schoolleiders van de 24 Dunamare-scholen komen bijeen voor de jaarlijkse schoolleidersbijeenkomst. Het overkoepelende thema is ‘kansengelijkheid’. Henk Post, lid van het College van Bestuur van Dunamare onderwijs: “Dit onderwerp sluit goed aan bij onze strategische koers, waarin gelijke kansen in de klas een belangrijke pijler is.”

De bijeenkomst - dit jaar georganiseerd door de Gelijke Kansen Alliantie en de producent van het tv-programma ‘Klassen’ - is voor schoolleiders een mooie gelegenheid om kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen over kansengelijkheid. Een actueel thema waarmee iedereen in het onderwijs te maken heeft. Tijdens de middag zijn er verschillende sprekers. Van filmmaker Hasse van Nunen, over gepaste verwachtingen, tot docent Lucelle Comvalius die vertelt hoe kansenongelijkheid een rol heeft gespeeld in haar leven. Ook gaan de schoolleiders zelf actief aan de slag. Zo oefenen ze met het herkennen van vooroordelen en brainstormen ze in groepjes over het creëren van een school waarin gepaste verwachtingen naar kinderen, ouders en het team de norm zijn. We kijken uit naar een leerzame middag!