2 november 2020

Onderwijsbestuurder April van Loenen komt Dunamare Onderwijsgroep versterken

Per 1 januari 2021 treedt April van Loenen aan als lid van het College van Bestuur van onze onderwijsgroep. April van Loenen is nu algemeen directeur van scholengroep Melanchthon in de regio Rotterdam, een scholengemeenschap met ruim 5.200 leerlingen en zo’n 500 medewerkers.

De Raad van Toezicht van Dunamare is verheugd met de komst van April van Loenen, die samen met Henk Post het nieuwe College van Bestuur zal vormen. In de afgelopen twintig jaar had ze verschillende functies in het onderwijs. Eerst als docent, daarna als leidinggevende bij grotere onderwijsorganisaties, zowel binnen het voortgezet onderwijs als het middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast heeft Van Loenen relevante ervaring opgedaan in diverse bestuurdersnetwerken en als peer auditor bij de VO-raad.

Overdracht voorzitterschap

Met de komst van April van Loenen is het College van Bestuur van Dunamare op volle sterkte. Bestuurslid Henk Post startte in september en is inmiddels zodanig ingewerkt dat hij met ingang van 1 november de voorzittershamer van de huidige voorzitter Albert Strijker kon overnemen. Albert Strijker blijft tot zijn pensioen aan als bestuurder. Als founding father was hij vanaf het begin een van de drijvende krachten van Dunamare Onderwijsgroep. Door zo veel mogelijk van zijn kennis en ervaring te delen, komt het nieuwe College van Bestuur straks goed beslagen ten ijs. 

De Raad van Toezicht ziet in Post en Van Loenen een complementair duo. Zij hebben de juiste bagage om de onderwijsgroep met vertrouwen en enthousiasme de toekomst binnen te leiden. Met April van Loenen hebben wij een evenwichtig onderwijsbestuurder aangesteld. Iemand die de verbinding zoekt, mensen in hun kracht zet en resultaatgericht is. Wij verwachten dat zij samen met Henk Post een mooie bijdrage zal leveren aan de kwaliteit en continuïteit van Dunamare Onderwijsgroep.