6 november 2020

Campagne 'Talent als docent' van start

Met de lancering van de website www.talentalsdocent.nl is vandaag een start gemaakt met een nieuw project 'Talent als docent" in de regio’s Zuid-Kennemerland en Groot-Amsterdam. Het project is opgezet om het lerarentekort in het voortgezet onderwijs terug te dringen en uitval van docenten te verminderen. Via het platform ondersteunt het (potentiële) starters en helpt het bij de professionalisering van opleiders, begeleiders en coaches.

Aanbod website

Talent als Docent wil persoonlijke en heldere informatie over mogelijkheden en kansen in het voortgezet onderwijs geven. De verschillende routes naar het docentschap worden duidelijk uiteengezet om zo potentiële docenten te informeren. Daarnaast worden er informatiebijeenkomsten en trainingen georganiseerd om het oriëntatieproces te verdiepen en te versnellen. Het is ook mogelijk om een individueel gesprek aan te vragen om persoonlijk advies te krijgen van experts. Voor docenten, opleiders, begeleiders en coaches is er een breed aanbod op de website. Zo zijn er trainingen, masterclasses en netwerkbijeenkomsten voor docenten, docentbegeleiders en hr-medewerkers in de regio. Tevens biedt Talent als docent ondersteuning aan scholen bij het (door-)ontwikkelen van begeleidingstrajecten voor startende docenten. Zo geeft Talent als docent vorm aan het motto “Docent worden, zijn én blijven!” 

Achtergrond project

Talent als Docent wordt gefinancierd door het ministerie van OCW voor de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Dit project wordt omarmd door de besturen van alle betrokken VO-scholen in de regio. De VO-besturen Dunamare Onderwijsgroep en IRIS-CVO zijn penvoerders van het project.

Eerste activiteiten

Talent als docent is gestart met de eerste activiteiten. Zo zijn op 17 november en 3 december de eerste online informatiebijeenkomsten. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website. Deze informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen die de overstap naar het voortgezet onderwijs overwegen.