11 juli 2023

Namen bekend van scholen in Lincolnpark: Avantis College en Rietland College

De nieuwe Hoofddorpse wijk Lincolnpark krijgt scholen met aansprekende en krachtige namen: het Avantis College en Rietland College. Het Avantis College en het Rietland College komen voort uit het huidige Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie. Beide scholen hebben gekozen voor een nieuwe naam om meer recht te doen aan waar ze voor staan

Het Avantis College en het Rietland College komen voort uit het huidige Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie. Beide scholen hebben gekozen voor een nieuwe naam om meer recht te doen aan waar ze voor staan. Samen met de Internationale Schakelklas (ISK) Haarlemmermeer nemen de scholen hun intrek in een schoolgebouw, waar ze apart gepositioneerd zijn en waar ze een aantal voorzieningen met elkaar zullen delen. Dit gebouw wordt gerealiseerd in de nieuwe wijk Lincolnpark in Hoofddorp-Zuid. De bouw start in de zomer van 2023, naar verwachting zullen de leerlingen van de drie scholen vanaf januari 2025 les kunnen volgen in het nieuwe gebouw.

De naam Avantis College

Nomen est omen, zeiden de Romeinen al. Ofwel: je naam bepaalt je toekomst. Avantis komt van het Latijnse Avante (vooruitgaan) en Avanti (voorwaarts). De school ziet haar rol als een springplank voor het leven; de ambitie is om met goed onderwijs de leerlingen verder te brengen.
Het Avantis College is geschikt voor 400-450 leerlingen en biedt onderwijs op de niveaus vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (KBL), gemengde leerweg (GL), mavo/havo-onderbouw.

De naam Rietland College

De naam van het Rietland College is geïnspireerd op riet: een sterk en flexibel gewas, dat snel groeit en veiligheid biedt. Dat is ook precies wat de school aan haar leerlingen wil geven. Bovendien komt in Lincolnpark een gedeelte dat De Rietlanden heet. Het Rietland College legt met haar naam ook een duidelijke link met de wijk.

Het Rietland College is geschikt voor 300-350 leerlingen en biedt praktijkonderwijs en vmbo basisberoepsgerichte leerweg (BBL).

ISK Haarlemmermeer

De ISK Haarlemmermeer behoudt haar naam vanwege de duidelijkheid en herkenbaarheid. De ISK biedt ruimte aan 50-100 leerlingen tussen de 12 en 18 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende machtig zijn. Taalverwerving staat centraal in het lesprogramma. Daarnaast is er veel aandacht voor kennis over de Nederlandse samenleving.

Veel enthousiasme voor nieuwe namen

Beide schoolnamen – Rietland College en Avantis College – zijn afgestemd met de schoolteams. “Er was veel enthousiasme voor de namen, ze worden ‘aansprekend’ en ‘krachtig’ gevonden”.