18 juli 2023

H2O: samen sterk voor goed onderwijs

Ooit gehoord van H2O? Naast een scheikundige formule is het ook dé opleidingsschool in de regio, waarin Dunamare onderwijs samenwerkt met de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Het doel: docenten in de dop een gedegen ontwikkelplaats bieden.

Sandra van Dalen is programmamanager van H2O (Haarlem-Haarlemmermeer & Omstreken) en werkt nauw samen met alle betrokken partijen. “Met het team van H2O werken we er hard aan om het aantal opleidingslocaties binnen Dunamare te laten groeien. Door docenten in opleiding goed te begeleiden, geven we ze de kennis en vaardigheden voor een duurzame carrière in het onderwijs.” En dat is hard nodig, meent ze. “Studenten die kiezen voor een lerarenopleiding zijn schaars. Bovendien zien we dat veel docenten binnen vijf jaar lesgeven afhaken; een ontwikkeling die we ons niet kunnen veroorloven.” Het werkplekleren is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleidingen. “Tijdens de stages maken de studenten de vertaalslag van theorie naar praktijk en zetten zij hun eerste stappen in het vakgebied. Op dit moment zijn elf Dunamare-scholen erkende H2O-opleidingslocaties. Dat wil zeggen dat het opleidingsprogramma van deze scholen naadloos aansluit op het curriculum van de lerarenopleidingen: van eerste doelen tot eindbeoordeling.”

Positieve impuls

Sandra ziet het lerarentekort als een maatschappelijk probleem dat we samen moeten oplossen. “Ik vind dat we met zijn allen de verantwoordelijkheid moeten voelen om niet alleen de leerlingen van nu, maar ook die over tien of twintig jaar goed onderwijs te bieden. Natuurlijk kost het begeleiden van studenten tijd en energie, maar het levert ook veel op. Zo geven veel werkplekbegeleiders aan dat ze zelf een betere docent worden door de interactie met de studenten. Dingen die ze op de automatische piloot doen, worden bevraagd en dat zorgt voor een frisse blik. Daarnaast is het contact vaak ook gewoon heel leuk.” Voor de scholen brengt het eveneens voordelen met zich mee. “De studenten zorgen voor een positieve impuls; ze dragen bij aan de dynamiek en lerende cultuur in een school.”

Met en van elkaar leren

Dunamare-school Montessori College Aerdenhout (MCA) is, na twee jaar aspirant-status, sinds dit schooljaar een erkende H2O-opleidingslocatie. Een ontwikkeling die Sandra toejuicht. “We willen dat de leerwerkplekken zo divers mogelijk zijn, zodat je als student kunt ontdekken welke onderwijsvorm bij je past. Ik ben er dan ook heel blij mee dat we nu een montessorischool in ons palet hebben.” Sam van Opbergen is schoolopleider op het MCA en begeleidt de werkplekbegeleiders. Hij vindt dat eigenlijk elke school een opleidingsschool zou moeten worden. “Zeker in deze arbeidsmarkt is het belangrijk dat er goede leerwerkplekken zijn voor studenten. Het eerste contact met het werkveld hebben ze tijdens hun stage. Door ze goed te ontvangen en het traject professioneel vorm te geven, worden ze geënthousiasmeerd voor een loopbaan in het onderwijs.” En zo’n gedegen opleidingsprogramma ontstaat volgens Sam door samenwerking. “De kracht van H2O is dat we met en van elkaar leren. Daardoor kunnen we hoogwaardige leerwerkplekken aanbieden, waar de studenten veel kennis en vaardigheden opdoen. Wij verwachten overigens ook veel van hén. Door de lat hoog te leggen, zijn we ook in de toekomst verzekerd van goede docenten.”

H2O is een samenwerking tussen Dunamare onderwijs, de Hogeschool van Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit en Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Dunamare onderwijs heeft elf opleidingslocaties: het Haarlem College, Het Schoter, het Technisch College Velsen/Maritiem College IJmuiden, het Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig en Haarlemmermeer Lyceum Dalton, het Coornhert Lyceum, het Spaarne College, het Hoofdvaart College, het Vellesan College, VSO Daaf Geluk en het Montessori College Aerdenhout.