13 januari 2021

N.a.v. de coronamaatregelen - 1,5 meter op middelbare scholen

13 januari 2021 - Gisteravond werd tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat vanwege de druk op de zorg en de onduidelijkheid over de ‘Britse variant’ van het coronavirus alle middelbare scholen langer – en in elk geval tot 8 februari a.s.- dicht blijven en de meeste leerlingen dus online onderwijs blijven volgen.

Alleen leerlingen in kwetsbare posities, leerlingen die praktijkgerichte vakken volgen in het vmbo, leerlingen in het pro en vso, examenleerlingen en leerlingen in het voorexamenjaar die schoolexamens maken gaan naar school en dienen onderling 1,5 meter afstand te behouden. Leerlingen die praktijkgerichte lessen volgen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs houden waar het mogelijk is afstand. 

De exacte wijze waarop invulling wordt gegeven aan de nieuwe maatregelen, is schoolspecifiek en afhankelijk van de omstandigheden. Hierover zullen de leerlingen en ouders via de gebruikelijke schoolkanalen worden geïnformeerd. 

(Update 15 december 2020)

Gisteren is het besluit genomen om de scholengebouwen voor bijna alle leerlingen te sluiten vanaf woensdag 16 december tot maandag 18 januari; ook onze scholen schakelen weer gedeeltelijk over op online onderwijs. Er geldt een uitzondering voor leerlingen in een kwetsbare positie, examenleerlingen, het afnemen van schoolexamens in voorexamenjaren en voor de praktijkgerichte vakken in vmbo, pro en vso. Deze leerlingen kunnen wel naar school; onze scholen communiceren zelf hoe zij hier de komende weken invulling aan geven. 

Samen aan het werk

Vanaf vandaag staan we met elkaar voor de uitdaging om alles weer zo goed mogelijk te organiseren en uit te werken. We hebben alle vertrouwen in – en grote waardering voor onze collega’s die zich met zoveel flexibiliteit en doorzettingsvermogen inzetten voor alle leerlingen op de scholen.