8 januari 2021

Digitale open dagen in regio Zuid-Kennemerland

De gezamenlijke schoolbesturen voor voortgezet onderwijs in de regio Zuid-Kennemerland hebben besloten alle open dagen, die gepland staan van medio januari tot medio februari, digitaal te organiseren. De besturen zijn tot dit besluit gekomen, omdat de scholen in ieder geval tot 18 januari online onderwijs verzorgen en onzeker is in welke mate we in de periode daarna nog met de huidige en/of aanvullende coronamaatregelen te maken hebben. De scholen houden in principe de reeds geplande data - zoals vermeld in het Brugboek - voor hun open dagen aan.

Ouders en leerlingen wordt geadviseerd de websites van de scholen goed in de gaten te houden. De data van de open dagen en op welke manier die digitaal plaatsvinden, zijn hierop terug te vinden. 

Als de basisscholen na 18 januari wel weer opengaan, zal een aantal middelbare scholen ook weer fysieke (proef)lesjesmiddagen aanbieden aan leerlingen van groep 8. Vindt de opening van de basisscholen later plaats, dan is dit - ten behoeve van het kiezen van een VO-school - niet meer aan de orde, gezien het tijdpad van aanmelding. 

Aanmelddata verruimd

3, 4 en 8 maart zijn de geplande data waarop de leerling zich middels een persoonlijk gesprek kan aanmelden bij de school van zijn/haar eerste voorkeur. Om deze gesprekken goed en veilig te laten verlopen, is het aantal data uitgebreid. Besloten is dat leerlingen zich kunnen aanmelden in de periode van 1 t/m 9 maart. Alle scholen maken op hun website kenbaar hoe dit zal plaatsvinden. Digitale vooraanmelding via de website blijft bij een aantal scholen die daar gebruik van maken, nog steeds mogelijk vanaf 8 februari a.s.