4 januari 2021

Henk Post: “Maatwerk nodig in deze onzekere tijden”

Aan het begin van dit nieuwe jaar realiseer ik me steeds beter dat het leven moeilijk te voorspellen is. Zeker nu. Rukt de nieuwe variant van het coronavirus steeds sneller op? Ontstaan er nieuwe brandhaarden in het voorjaar? Of gaan de vaccins snel hun werk doen en kunnen we eindelijk terugkeren naar normaal? Niemand die het weet, en daarmee zetten we het schooljaar voort in grote onzekerheid. Mijn kerstvakantie was al bijzonder vreemd en verdrietig verlopen. Mijn schoonvader werd plotseling ziek – inderdaad corona, zo bleek na een test – en overleed binnen een week. Hoe goed we ook met zijn allen afstand hadden gehouden en hoe serieus we de maatregelen ook hadden nageleefd.

Je kan niet meer dan je best doen. En wat ik wel zeker weet, is dat er binnen onze onderwijsgroep keihard gewerkt wordt om het beste onderwijs voor elkaar te krijgen binnen de gegeven omstandigheden. Laten we elkaar daarbij zo goed mogelijk steunen!

We kunnen het aan

“Het onderwijs zal de eerste twee weken van januari nog online zijn. Behalve voor kwetsbare leerlingen, voor examenleerlingen en voor de praktijkvakken. Dat wordt best een puzzel, waarbij we ook nog te maken zullen krijgen met docenten en leerlingen die ziek zijn of uit voorzorg in quarantaine moeten. Kortom, we zullen opnieuw maatwerk moeten leveren met elkaar. Per school verschillen de omstandigheden en de mogelijkheden. Dat vraagt veel van ieders creativiteit en flexibiliteit, maar onze collega’s hebben al eerder laten zien dat ze dat aankunnen. Ook de Inspectie zal rekening houden met de omstandigheden en weet dat we roeien met de riemen die we hebben. En in alles wat we doen, staat het belang van de leerlingen voorop.

Hoe de examens zullen verlopen, daarover durf ik nog niet met zekerheid uitspraken te doen. Zoals het er nu naar uitziet, zullen ze doorgaan. Wel zullen ze over een langere tijd gespreid worden, met extra herkansingen en een aanpassing van de normering. Alleen besef ik heel goed: alles wat ik vandaag zeg, kan morgen alweer achterhaald zijn.

Bestuurswissel

“Positief nieuws is er gelukkig ook. Per 4 januari start April van Loenen als lid van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Daarmee zijn we een bevlogen en zeer ervaren bestuurder rijker, die goed past bij onze cultuur. Zo legt ze verantwoordelijkheden graag laag in de organisatie, maar blijft ze tegelijkertijd heel betrokken. Ik verheug me dan ook bijzonder op de samenwerking met April. Wij zullen echt samen leiding geven aan onze onderwijsgroep, al zijn er wel accentverschillen. April zal zich met de interne organisatie bezighouden en ik juist meer met de externe relaties. En voorlopig is April eerste aanspreekpunt voor de scholen in de regio’s Haarlemmermeer en Velsen, terwijl ik dat ben voor de scholen in Haarlem en de maritieme scholen.

De komst van deze nieuwe bestuurder luidt tegelijkertijd het afscheid in van een andere bestuurder: Albert Strijker, ofwel ‘mister Dunamare’. Albert treedt af als bestuurder, maar blijft tot aan zijn pensioen in maart ons als College van Bestuur met advies bijstaan. We gaan natuurlijk nog op een mooie manier afscheid van hem nemen, passend bij zijn lange historie binnen Dunamare. Dat is in deze tijden best een uitdaging, maar de eerste voorbereidingen zijn in volle gang.

Zorg voor jezelf

“Rest mij iedereen een heel goed nieuw jaar toe te wensen, met vooral veel veerkracht en vitaliteit. Laten we proberen deze crisis zo gezond mogelijk te doorstaan. Want zoals ikzelf heb gemerkt: je hebt er weinig grip op of corona aan je deur voorbij gaat, maar je kan er wel voor zorgen dat je er zo fit mogelijk klaar voor bent. Blijf bewegen, eet gezond, zet ‘m op en laten we er een mooi jaar van maken met elkaar!”