19 januari 2021

Hoe Dunamare medewerkers helpt fit en gezond te blijven

Juist in deze tijd van coronamaatregelen is aandacht voor vitaliteit van het grootste belang. Persoonlijke aandacht is daarbij de sleutel. En een effectief verzuimbeleid. Henk Renkema, hoofd HR, vertelt hoe Dunamare Onderwijsgroep haar verzuimcijfers al jaren onder het landelijke gemiddelde van de sector voorgezet onderwijs houdt. Gelukkig ook in deze coronatijd.

Zo biedt de Dunamare Academie een uitgebreid programma om de vitaliteit en professionele vaardigheden van medewerkers te stimuleren. Henk Renkema: “Daarbij kun je denken aan trainingen op gebied van mindfulness, beter slapen en stoppen met roken, omgaan met werkdruk en hardlopen. Maar ook aan vaardigheidstrainingen zoals online lesgeven, online toetsen, online mentorgesprekken en orde houden in de (online) klas. Allemaal bedoeld om onze medewerkers te helpen fit te blijven en hun dagelijkse werk goed aan te kunnen. Deze trainingen zijn erg populair onder onze medewerkers.” 

Samenwerking met arbodienst

“Het afgelopen jaar is daarnaast samen met de arbodienst extra hulp georganiseerd voor onze medewerkers. Zo heeft de arbodienst een team met ergonomen, arbeids- en organisatiedeskundigen en arbeidshygiënisten klaarstaan. Dat team helpt schoolleiders om, in deze coronatijd, de school zo veilig mogelijk in te richten. En het helpt medewerkers bij het zo goed en veilig mogelijk inrichten van hun werkplek. Verder hebben we extra capaciteit gereserveerd bij de bedrijfsarts en bedrijfspsycholoog. Zij helpen medewerkers om goed om te kunnen gaan met extra werkdruk. En ze helpen als de werkdruk soms te groot wordt.” 

Basis op orde

“Zoals je ziet, kent Dunamare een brede verzuimaanpak”, vervolgt Henk. “Het op peil houden van het werkvermogen in bredere zin staat daarin centraal. Het gaat daarin om drie zaken: vitaliteit, de kennis en vaardigheden om je werk goed te kunnen doen en gemotiveerd zijn.” De basis van het verzuimbeleid van Dunamare is goed personeelsmanagement en zorgen dat zieke medewerkers in beeld blijven. Daarnaast zijn er opleidingen om leidinggevenden te trainen in hun rol in het verzuimmanagement. En er is regelmatig overleg van het Sociaal Medisch Team op elke school. Daarin bespreekt het schoolmanagement het ziekteverzuim. Ook de bedrijfsarts en een HR-adviseur-zijn hierbij aanwezig. 

Het Goede Gesprek

Ook de recent gemoderniseerde gesprekscyclus is erop gericht om zaken rondom werkvermogen, vitaliteit en verzuim met elkaar te bespreken. Geen beoordelingsscores meer, maar regelmatig een zogeheten ‘Goed Gesprek’ over welbevinden, ontwikkeling en functioneren. Henk tot slot: “Het is extra belangrijk om in deze tijd van corona goed met elkaar in contact te blijven. Persoonlijke aandacht, in hoofdletters geschreven. Daar gaat het om!”