18 maart 2020

Loting scholen Haarlem: 99% van de leerlingen is geplaatst op een school uit hun top 3

Net zoals vorig jaar is iedere leerling gevraagd om meerdere keuzes op te geven. Dit leidde wederom tot merkbaar drukkere open dagen op de scholen in het voortgezet onderwijs. Veel leerlingen hebben zich breed georiënteerd en meerdere voorkeuren opgegeven.

Voor het schooljaar 2020-2021 hebben zich 3.465 leerlingen op verschillende scholen in Zuid-Kennemerland aangemeld. Onder toezicht van een notaris is de plaatsingsprocedure uitgevoerd. De gezamenlijke schoolbesturen kunnen melden dat 3.335 leerlingen (96%) zijn geplaatst op de school van eerste voorkeur. 3.436 leerlingen (99%) zijn op VO-scholen uit hun top 3 geplaatst.

Acht leerlingen met een VWO-advies (0,25%) konden niet op één van de vijf opgegeven VO-scholen geplaatst worden. Deze leerlingen kunnen terecht op het Coornhert Lyceum (atheneum en gymnasium), Het Schoter (atheneum en t.t.o), het Kennemer Lyceum (atheneum), het Mendel College (gymnasium, atheneum en t.t.o.), het Rudolf Steiner College (atheneum) en het Felisenum (gymnasium). 

Medio juni wordt de ‘regeling aanmelding en inschrijving’ geëvalueerd. De ervaringen van ouders en leerkrachten worden hierbij meegenomen.