7 april 2020

Henk Post stapt over naar Dunamare Onderwijsgroep

Per 1 september 2020 treedt Henk Post aan als voorzitter van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Henk Post is nu nog voorzitter van de Raad van Bestuur van CVO, een stichting die zeven scholengroepen in de regio Rotterdam onder haar hoede heeft.

De Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep is bijzonder verheugd met de benoeming van Henk Post als voorzitter van het College van Bestuur. De overstap van Henk Post naar Dunamare Onderwijsgroep komt na een periode van bijna zeven jaar bij CVO. In de afgelopen jaren heeft hij onder andere veel gedaan om gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen, binnen de CVO-scholen maar ook in het Rotterdamse onderwijs als geheel. 

Henk Post brengt jarenlange ervaring en een sterk netwerk met zich mee. Naast zijn voorzittersfunctie binnen CVO is hij lid van het algemeen bestuur van de VO-raad en lid van de Raad van Toezicht van een mbo. Hiervoor werkte Henk Post zestien jaar bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in verschillende directiefuncties. Daarnaast was hij lid van verschillende Raden van Toezicht in de omroep- en zorgsector. 

Goede overdracht

Op dit moment bestaat het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep uit Albert Strijker en Jan Rath. Jan Rath heeft zich per januari jl. verbonden aan het adviesbureau PentaRho, maar blijft -tot dat Henk Post in september is gestart- daarnaast werkzaam binnen het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep. Binnenkort zal worden gestart met de zoektocht naar een geschikte opvolger voor hem. Na een inwerkperiode van Henk Post zal Albert Strijker het voorzitterschap van het College van Bestuur overdragen. Albert Strijker blijft daarna aan als bestuurder van Dunamare Onderwijsgroep tot zijn pensionering in het voorjaar van 2021. 

Tineke Huizinga, voorzitter van de Raad van Toezicht van Dunamare Onderwijsgroep: “We kijken met plezier uit naar de komst van deze doorgewinterde onderwijsman. Met zijn rijke ervaring en vele contacten zal Henk Post een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze onderwijsgroep. En omgekeerd biedt Dunamare genoeg uitdagingen en kansen om ook een ervaren onderwijsbestuurder scherp te houden.”