13 februari 2020

‘Het worden twee spannende maanden!’

Ze hebben er lang naartoe gewerkt, de collega’s van opleidingsschool H2O. Maandag 10 februari was het eindelijk zo ver: in een hoorzitting van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft H2O zich vol overtuiging gepresenteerd om een accreditatie te krijgen als erkende opleidingsschool.

H2O is het samenwerkingsverband tussen Dunamare Onderwijsgroep, de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam om studenten stage te laten lopen op de negen aangesloten Dunamarescholen. ‘Vier jaar geleden zijn we aspirant-opleidingsschool geworden’, vertelt programmamanager Sandra van Dalen. ‘We hebben ons goed ontwikkeld en hopen onze accreditatie nu te krijgen. Daarmee laten we zien dat we voldoende kwaliteit en ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan studenten én continueren we de subsidie van de overheid. H2O is heel belangrijk voor de Dunamare-scholen: stagiairs worden vaak ook nieuwe collega’s en met het huidige lerarentekort zijn die moeilijk te vinden. Bovendien brengen de stagiairs een frisse wind mee; stagebegeleiders zetten hun eigen kennis en vaardigheden bewuster in en maken dat expliciet voor de student.’ 

Flinke delegatie

Voor de hoorzitting reisde een flinke delegatie af naar Den Haag. Ze werden in twee groepen bevraagd; de eerste groep bestond naast programmamanager Sandra uit werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en stuurgroepleden. Zij spraken een uur lang met de commissie over wat H2O doet. Sandra: ‘We moesten van tevoren een uitgebreid informatiedossier indienen dat we het afgelopen jaar hebben samengesteld. Daarin beschrijven we in detail hoe we werken en op welke manier we aan de standaarden voldoen.’ 

Checken

Vervolgens sprak de commissie met een groep van acht studenten die op verschillende Dunamare-scholen stage lopen. Sandra: ‘In dat gesprek checkte de commissie of wat wij hadden verteld, door de studenten werd bevestigd. Wij vertelden bijvoorbeeld dat we klankbordgroepen hebben. De commissie vroeg vervolgens aan de studenten: kennen jullie die klankbordgroepen? Zitten jullie daar zelf ook in?’

Twee parels

Sandra denkt dat ze een goed en eerlijk beeld van H2O hebben gegeven. ‘We hebben onze twee ‘parels’ benadrukt: we hebben een ijzersterk schoolgroepprogramma dat heel goed aansluit op de beroepsopdrachten vanuit de opleiding. En we werken met een persoonlijk leerwerkplan dat iedere student, onder begeleiding van zijn werkplekbegeleider en schoolopleider of instituutsopleider, voor zichzelf opstelt met z’n eigen doelen.’ 

Training

Ter voorbereiding had de delegatie gesprekstrainingen gevolgd. Sandra: ‘We hebben geoefend in kort en bondig antwoorden, en hoe je de visie van H2O in je antwoorden naar voren laat komen. We hebben met een grote groep mensen hard gewerkt voor deze presentatie. Ik ben iedereen ontzettend dankbaar daarvoor!’ En nu is het afwachten tot eind april, als de NVAO haar advies geeft aan het ministerie om H2O wel of niet te erkennen als volwaardig opleidingsinstituut. Sandra: ‘Dat worden twee heel spannende maanden voor ons!’