17 oktober 2023

Jord Schaap nieuwe rector van Het Schoter in Haarlem

Het Schoter in Haarlem heet Jord Schaap welkom als nieuwe rector per begin 2024. Jord heeft jarenlang ervaring als docent en opleidingsmanager op de Hogeschool van Amsterdam. Zijn ervaring en expertise passen uitstekend in het profiel dat de benoemingsadviescommissie had opgesteld. Zowel de benoemingsadviescommissie als de medezeggenschapsraad hebben een positief advies gegeven over zijn benoeming.

Bestuurders Henk Post en April van Loenen zijn verheugd over de benoeming van Jord. “We waren op zoek naar iemand met passie voor het onderwijs en de leerlingen, die samen met het team de focus houdt en durft door te pakken. We hebben deze eigenschappen in Jord gevonden.”

De overstap van het HBO naar het voortgezet onderwijs is heel bewust door Jord Schaap genomen: “Ik zocht een plek dichtbij de kern: de dynamiek van het klaslokaal, de leerlingen en docenten en de resultaten daarvan. Ook ken ik de omgeving omdat ik al jaren in Haarlem woon. Ik ken Het Schoter als een echte Haarlemse school waar bewoners trots op kunnen zijn.”

Samen met het team van Het Schoter bouwt Jord verder op de route die de afgelopen jaren al zo goed is vormgegeven. “Ik verbind me vol overtuiging aan de school en heb enorm veel zin om samen met alle collega’s aan de slag te gaan.”

Dank

Dank aan Marc Teulings en Mardike de Goede. Zij hebben de afgelopen periode met veel verve leiding gegeven aan Het Schoter en daar zijn we enorm blij mee. Marc Teulings blijft voorlopig verbonden aan Het Schoter, Mardike kan zich binnenkort volledig focussen op het leiding geven aan De Hartenlust. Wij danken Mardike voor haar jarenlange grote inzet en betrokkenheid bij Het Schoter.