27 mei 2021

Interview met directeur Arjen Mintjes van de Maritieme Academie Harlingen

De Maritieme Academie Harlingen verzorgt voor ongeveer 150 leerlingen vmbo-onderwijs gericht op de binnenvaart. Dat is bijzonder, want er zijn slechts 3 maritieme scholen in Nederland (en 2 van die scholen horen bij Dunamare Onderwijsgroep). Een interview met directeur Arjen Mintjes die de school het grootste geheim van Nederland noemt, waar leerlingen intern wonen en leren als voorbereiding op een baan in de maritieme wereld.

Over de coronacrisis in het onderwijs

“Leerlingen wonen en werken hier van maandag tot en met vrijdag en gaan dan naar huis. Toen wij geconfronteerd werden met de eerste lockdown op 16 maart hebben we ons heilig voorgenomen om het leven van onze leerlingen zo weinig mogelijk te verstoren. Hun hele leefwereld is hier, niet thuis. In het begin hebben we geprobeerd om zo lang mogelijk met examenkandidaten door te gaan. Helaas moesten we de leerlingen naar huis sturen, maar de school bleef open zodat collega’s een plek hadden om te kunnen werken. Vanaf 2 juni hebben we de school weer volledig open gedaan en dat is zo gebleven. Daar waar het kon, hebben we fysiek lesgegeven, wel in kleine groepjes. Leerlingen wilden vanuit zichzelf, nog voordat het verplicht was, graag een mondmasker dragen in school. Het gaat heel goed, maar natuurlijk moeten we wel voorzichtig zijn.”

Trots op het team

Tevredenheid onder werknemers is erg toegenomen. En ook ouders en leerlingen zijn tevreden. De resultaten zijn goed, we maken ons geen zorgen over de examens, dus al met al ben ik heel trots op het hele team. Uiteindelijk doe je het met elkaar. Iedereen ziet de noodzaak in van samenwerken. We blijven constant in gesprek met elkaar. Je moet het met elkaar redden, ook aan boord.”

Hoop voor de toekomst

Mijn grootste wens is dat we weer normaal kunnen draaien, dat we gewoon contact met onze leerlingen kunnen hebben. Ik hoop dat we het extra geld dat we krijgen naar eigen inzicht kunnen inzetten. Als school weten wij denk ik het allerbeste wat wij voor onze leerlingen moeten doen. Kom bij mij niet aan met leerachterstanden, want daar geloof ik niet in, maar ik geloof wel dat leerlingen heel wat voor hun kiezen hebben gekregen. Ik ben 60 en heb dan misschien een stukje van dat ene jaar verloren. Maar als je 15 bent, dan is het wel 10 procent van je leven. Het is een behoorlijke klus om de leerlingen gewoon weer in het ritme te laten komen, om ze te laten leren. Dat komt door alle toestanden waarmee ze te maken hebben gehad.”

Meer aanmeldingen

“Onze leerlingen komen overal vandaan. We merken dat we ten opzichte van vorig jaar 1,5 keer meer aanmeldingen hebben voor eersteklassers. Van ouders horen we dat ze zeer gecharmeerd zijn van het feit dat wij wel fysiek lesgeven. Ze vinden het fijn dat leerlingen hier wel terecht kunnen, dat leerlingen niet alleen digitaal les krijgen. Wat wel heel opvallend was, we kregen 10 procent van de aanmeldingen na de zomervakantie. Ik zit hier al 22 jaar, dat heb ik nog nooit meegemaakt. Als dat dit jaar weer gaat gebeuren, dan groeien we.”

Het grootste geheim van Nederland

“We zijn het grootste geheim van Nederland. Hier op school vind je de meest moderne technieken waar leerlingen gewoon gebruik van mogen maken. We zijn een goedlopend bedrijf waar leerlingen met plezier kunnen wonen. Ik heb nog nooit een leerling laten gaan zonder baan en dat zijn ook nog eens goedbetaalde banen. We zijn de grootste in Europa op dit gebied. Ik heb zelf 20 jaar gevaren en ik vind het een prachtig beroep. Als een leerling hier eenmaal een voet over de drempel zet, dan is de keuze snel gemaakt. Dan blijven ze wel.”