28 mei 2021

Henk Post en April van Loenen: de scholen gaan weer helemaal open

Het kabinet heeft besloten om de scholen voor voortgezet onderwijs vanaf 31 mei weer volledig open te stellen. Naar de mening van het College van Bestuur van Dunamare (CvB) was het verstandiger geweest de huidige situatie van hybride onderwijs te continueren tot aan de zomervakantie. Maar we volgen het kabinetsbesluit dat ook onze scholen weer volledig opengaan en dat leerlingen niet langer 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.

We hebben onze scholen geadviseerd om de laatste weken van dit turbulente schooljaar op pragmatische wijze zinvol (en soms met maatwerkoplossingen) en vooral plezierig in te vullen. Met veel aandacht voor de leerlingen om het schooljaar goed af te sluiten.

Zelftest

Zelftesten voor leerlingen en medewerkers kunnen niet verplicht gesteld worden. Er is wel een dringend advies vanuit de overheid om die zelftesten te nemen. Als College van Bestuur roepen wij op dit advies ter harte te nemen. Het is onze plicht aan iedereen binnen de school een veilige omgeving te bieden, zowel aan leerlingen als medewerkers.

Vaccinatie

De afgelopen tijd hebben we intensief gelobbyd om onderwijspersoneel voorrang te geven bij het vaccineren. Helaas wordt deze lobby niet omdat het kabinet verwacht dat vóór de zomer alle achttienjarigen en ouder zijn gevaccineerd.

Vertrouwen

We realiseren ons goed dat de nieuwe aanpak heel veel van onze medewerkers vraagt; het is de zoveelste aanpassing dit schooljaar. Het afgelopen jaar liet iedereen een enorm organisatievermogen zien en waren de scholen heel wendbaar. We vertrouwen erop dat het onze scholen lukt om ook de laatste weken van dit turbulente schooljaar een zo compleet en vooral plezierig mogelijk programma aan te bieden.

Henk Post en April van Loenen

College van Bestuur Dunamare Onderwijsgroep