6 december 2022

“Ik vind puzzelen aan het lesrooster heel leuk”

Wat moet een school zonder een roostermaker? Iemand die er elke dag weer voor zorgt dat de lesuren zoveel mogelijk op elkaar aansluiten? Michael Niesten (64) is roostermaker in hart en nieren en ondersteunt Het Schoter al 25 jaar.

“Het is alsof de tijd vliegt. Komend schooljaar ben ik namelijk al 25 jaar in dienst! Ik heb het dan ook nog steeds naar mijn zin. Wat voor kwaliteiten je nodig hebt als roostermaker? Ik denk dat je doorzettingsvermogen en kennis van software moet hebben. En dat je van puzzelen moet houden. Bovendien zijn de roosters continu aan verandering onderhevig dus flexibiliteit is ook van belang. Vrije dagen, ziekmeldingen en wijzigingen in lokalen moet ik continu samen met het team zien te verwerken in de roosters. In coronatijd kwamen hier online lessen bij. Ook het verwerken hiervan was uitdagend en ik werkte regelmatig buiten werktijd. Maar we hebben het met het team goed voor elkaar gekregen!”

Elke dag anders

“Ook al komen vaste onderdelen terug, mijn werkdag is elke dag anders. Normaliter starten we om half 8 in de ochtend en brengen we in kaart wat de dag brengt. Dan begint de puzzel: welke docent kan zijn les niet geven, wie valt er voor wie in en welk lokaal is er beschikbaar? Het puzzelen vind ik het leukst. Ik overleg samen met het team eigenlijk de hele dag door. Hoe gaan we bijvoorbeeld de komende toetsweken, clusterdagen en rapportvergaderingen aanpakken? Daarnaast houd ik me bezig met een rooster op lange termijn. Ik verwerk langdurige verloven en puzzel hoe de vervangende docent, met net iets andere roosterwensen en vrije dagen, toch in een rooster gaat passen. Ook houd ik me bezig met de voorbereidingen voor het komende schooljaar: verzamel informatie over de lessentabel, het aantal leerlingen per studie en vak, aanstellingen en roosterwensen van docenten.”

Fijne sfeer

“Soms denk ik: hoe krijg ik dit rooster nu weer voor elkaar? Maar meestal lukt het en ik kan wel zeggen dat ik het werk na 25 jaar redelijk goed in de vingers heb. Inmiddels ben ik een dag in de week vrij en werk ik een dag per week thuis. Tussen nu en twee jaar ga ik met pensioen. De leerlingen, mijn collega’s en de bijzonder fijne sfeer op school zal ik missen. Voor nu geniet ik nog met volle teugen en zie ik het als mijn verantwoordelijkheid om leerlingen en docenten een goed rooster te geven. Het is altijd fijn om te horen dat docenten en leerlingen tevreden zijn met hun rooster.”