17 november 2023

Ichthus Lyceum kijkt terug op bruisende eerste themadag

Hoe laat je belangrijke onderwerpen écht tot leven komen voor de leerlingen? Met themadagen! Deze worden sinds dit schooljaar door het Ichthus Lyceum in Driehuis georganiseerd. Arjan Odijk, conrector onderbouw havo, is nauw betrokken bij het project.

Arjan Odijk: “Sommige thema’s binnen ons onderwijs zijn zo belangrijk, dat je zeker wilt weten dat ze landen bij de leerlingen. Op de themadagen laten we het reguliere lesrooster los en gaan we actief aan de slag met deze onderwerpen. Voor dit schooljaar hebben we gekozen voor burgerschap, digitale geletterdheid en sociaal welbevinden.” Inmiddels is de eerste themadag achter de rug. Een groot succes, vertelt Arjan. “De leerlingen waren onder de indruk van wat ze gezien en gehoord hebben. Ik durf wel te zeggen dat ze meer hebben geleerd dan op een gemiddelde dag in de schoolbanken; er worden echt zaadjes geplant.”

Intieme gesprekken

Voor de derdeklassers en de leerlingen uit 4 havo stond er een indrukwekkend film van de organisatie ‘Movies that Matter’ op het programma. Arjan: “De film ging over een vluchteling, die ook live aanwezig was om samen met een moderator van Amnesty International vragen te beantwoorden. Hierdoor wordt zo’n onderwerp opeens heel tastbaar.” In de middag vonden er workshops plaats, waaronder van de Living Library. “Dit zijn mensen met een speciaal verhaal. Denk aan iemand die in de schulden heeft gezeten of van geslacht is veranderd. De leerlingen konden één-op-één met de ‘levende boeken’ om de tafel zitten. Het leverde mooie, intieme gesprekken op. Prachtig om te zien!” Voor 5 vwo was er een bezoek aan het Museum van de Geest. “De leerlingen hebben allerlei opdrachten gemaakt rond mentale gezondheid, een belangrijk speerpunt voor ons als school.”

Evenwichtige personen

De brugklassers kregen een workshop van Kikid. Arjan: “Cyberpesten, zelfvertrouwen, groepsgedrag: het kwam allemaal aan bod middels theaterspel en kringgesprekken. We vinden het belangrijk dat onze jongste leerlingen met deze onderwerpen aan de slag gaan, zodat ze zich ontwikkelen tot evenwichtige, krachtige personen.” De leerlingen uit 2 havo en vwo en 4 vwo werden ‘digiwijzer’ gemaakt. Arjan: “Er was onder meer aandacht voor ‘computational thinking’ - het logisch benaderen van problemen en deze oplossen met computertechnologie - en de wijze waarop de computer zich tot de mensheid verhoudt. Ook de gevaren van digitalisering werden besproken, want al die devices kunnen een verrijking zijn, maar ook een afleiding. Heel actueel voor de leerlingen, want sinds dit schooljaar zijn we een smartphonevrije school.”

Heel rijk

“Het was een bruisend geheel,” sluit Arjan af. “In totaal waren er 55 externe begeleiders in onze school die elkaar allemaal troffen tijdens de lunch. Als je dan om je heen kijkt, voel je je heel rijk.” De volgende themadagen staan gepland op 27 maart en 4 juni. “De leerlingen rouleren, zodat ze elke keer een ander thema volgen. We zijn ontzettend blij met de leeropbrengst van de eerste editie en kijken uit naar de volgende!”