11 oktober 2023

“Het leerklimaat is neergezet en het team staat als een huis”

Hoera, Dunamare-school Saga Driehuis bestaat één jaar. Hoe kijkt de Agora-school terug op de afgelopen tijd en welke plannen staan er op stapel? Oprichter en teamleider Henriëtte Albregts praat ons bij: “Het was af en toe een achtbaan, maar het resultaat mag er zijn!”

Een nieuwe school met een vernieuwende visie starten: dat moet een flinke uitdaging zijn geweest.

“Er was niets en er staat nu een hele organisatie! Dus ja, we hebben flink wat werk verzet. Het Agora-concept bestond natuurlijk al, maar de eigen uitvoering moesten we nog helemaal invullen. Hoe willen wij onze driehoeksgesprekken voeren? Hoe zien onze inspiratiesessies eruit? Maar ook: op welke wijze betrekken we de ouders verder bij de school? Daarnaast waren er de standaardzaken, zoals het schrijven van beleidsstukken. We zeiden tegen elkaar: we bouwen de brug terwijl we er al op staan.  Het was af en toe een achtbaan, maar het resultaat mag er zijn. Daar plukken we nu de vruchten van.”

Vertel.

“Het leerklimaat is neergezet, het gebouw wordt volop benut en het team staat als een huis; dat merk je direct als je hier rondloopt. Dit schooljaar zijn we gestart met zeventig nieuwe leerlingen - bijna een verdubbeling - en ook het team is flink gegroeid. Dat geldt eveneens voor de boom op ons plein die we bij de opening van de school cadeau kregen van Dunamare onderwijs; die is goed geworteld en de lucht in gegaan. Kortom, het voelt alsof we uit de babyfase zijn! Bij deze nieuwe fase past nieuw leiderschap: sinds 1 oktober staat Arjan Nieuwenhuizen samen met mij aan het roer van Saga Driehuis. Wij zijn heel blij met zijn komst en kijken ernaar uit om samen met hem mooie, nieuwe stappen te zetten en ons onderwijs verder uit te bouwen.”

Als je terugkijkt op het afgelopen jaar, waar ben je dan het meest trots op?

“Dan zeg ik toch op de jongeren en het team. Zij zijn het avontuur van het Agoriaans leren en coachen samen aangegaan. Natuurlijk was het best eens zoeken, maar als ik zie hoe moeiteloos we de nieuwe lichting jongeren hebben opgenomen, ben ik supertrots.”

Wat staat er op de planning voor de komende tijd?

“We willen dit jaar de samenwerking met bedrijven, organisaties en onderwijsinstellingen in de regio versterken. Zo komt de focus nog meer op buitenschools leren te liggen; één van de speerpunten van Saga Driehuis. Daarnaast vinden we het belangrijk om meer bekendheid te genereren voor ons type onderwijs. Vorig jaar hebben we een ‘roadshow’ gedaan door wijken waar Agora-onderwijs wellicht minder bekend is. Dit heeft al gezorgd voor een meer inclusieve populatie bij ons op school, dus die trend zetten we graag voort.”

Nog nieuwe mijlpalen in het verschiet?

“Onze eerste groep vierdejaars havisten start dit jaar met het programma van toetsing en afsluiting. In mei 2024 gaan sommigen versneld centraal schriftelijke examens doen voor een aantal vakken. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de vakexperts, maar de voorbereiding doen ze grotendeels zelfstandig. Dat is toch superknap? Ik heb er alle vertrouwen in dat ze het er, met behulp van de vakexperts, goed vanaf gaan brengen!”

Fotografie: Michel Bosch