23 augustus 2021

Henk Post en April van Loenen: "We gaan ervoor!"

We staan te trappelen om weer te beginnen dit schooljaar. Eindelijk zijn er overal weer normale lesroosters, kunnen we elkaar weer dagelijks fysiek ontmoeten en hebben we de ruimte om verder te kijken dan de waan van de dag. En die ruimte gaan we nemen!

Daadkracht

Onze scholen hebben al grote daadkracht laten zien, door nog vóór de zomervakantie hun plannen klaar te hebben voor de besteding van de NPO-gelden. We hebben alle plannen bekeken en denken dat ze een goede ondersteuning vormen voor onze leerlingen bij het succesvol doorlopen van hun schoolcarrière. Bijzonder mooi is dat de scholen óók sterk inzetten op het sociaal-emotionele vlak. Met extra sportactiviteiten en workshops bijvoorbeeld, en werkweken die weer opgestart worden. Dat onderstreept onze visie dat school er niet alleen is voor de cognitieve ontwikkeling, maar ook een belangrijke taak heeft bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van jonge mensen.

Laten we hopen dat we de middelen daarvoor kunnen blijven inzetten, want ze leveren ook echt wat op. De eenmalige financiële injectie van de overheid is heel fijn, maar er is structureel meer geld nodig voor het onderwijs. De impuls die we nu hebben gekregen met de NPO-gelden, mag niet over twee jaar weer wegebben. Het onderwijs heeft meer zekerheid nodig voor de lange termijn.

Nieuwe wegen

Die zekerheid laat helaas op zich wachten; het kabinet is nog steeds niet geformeerd, een nieuwe minister van Onderwijs moet nog worden benoemd. Wat dat betreft kunnen ze in Den Haag wel wat van onze daadkracht gebruiken 😉. Als bestuur van Dunamare gaan we dit schooljaar aan de slag met onze nieuwe strategische visie: aan het eind van het jaar hebben we onze koers voor de komende jaren bepaald. Daarvoor gaan we met zo veel mogelijk collega’s in gesprek. We zullen de belangrijke thema’s in het onderwijs bespreken en goed kijken naar de ontwikkelingen in onze regio en in het land.

Natuurlijk komen thema’s als kansengelijkheid aan bod. We verkennen daarnaast ook nieuwe wegen. In Driehuis bouwen we aan een Agora-leeromgeving: een radicaal vernieuwende vorm van voortgezet onderwijs waarbij leerlingen hun eigen persoonlijke leerroute opstellen. In Haarlemmermeer worden plannen gemaakt voor nieuwbouw voor het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie. De twee scholen in 2024 in een nieuw jasje, apart van elkaar maar wel in één gebouw. Het klinkt misschien ver weg maar er wordt al hard gewerkt aan de nieuwe concepten voor deze scholen. Het Coornhert Lyceum in Haarlem werkt aan de overstap naar Dalton-onderwijs, dat een grotere zelfstandigheid van leerlingen stimuleert. De focus ligt bij alles op meer persoonlijke aandacht voor leerlingen. We zoeken naar wat écht belangrijk is in hun ontwikkeling, want onze taak is meer dan zorgen dat ze het eindexamen halen. Persoonsvorming en socialisatie zijn ongelooflijk belangrijk, zo is afgelopen jaar wel gebleken. Net als aandacht voor een goede overstap naar een vervolgopleiding.

Energie

Er is veel energie binnen onze onderwijsgroep om deze nieuwe wegen te bewandelen, mensen willen er echt voor gaan. Bijkomend geluk is dat we binnen Dunamare nauwelijks last hebben van het landelijke lerarentekort. Met een grote groep zeer gemotiveerde collega’s het onderwijs steeds beter maken, dat is het mooiste wat er is.

We wensen iedereen een heel goede start van het schooljaar toe, en vooral ook veel plezier in het leren van en met elkaar.