1 juli 2021

Dunamare Onderwijsgroep ontwikkelt Agora leeromgeving in Driehuis

Radicaal vernieuwend voortgezet onderwijs. Dunamare Onderwijsgroep bouwt aan ontwikkeling 15e Agora leeromgeving in Driehuis.
Vanaf schooljaar ‘22-‘23 is de regio Haarlem een vernieuwende middelbare school rijker. In een deel van het gebouw van de Duin en Kruidbergmavo in Driehuis zal een Agora-leeromgeving worden gecreëerd, die in het openingsjaar ruimte biedt aan 60 brugklassers.

Initiatiefneemster Drs. Henriëtte Albregts zal als projectleider de ontwikkeling en implementatie van de Agora-leeromgeving ter hand nemen. “Ik ben blij dat ik van het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep de kans krijg om deze radicaal vernieuwende leeromgeving naar deze regio te brengen. Driehuis is centraal gelegen in een ruim onderwijsverzorgingsgebied, zodat het voor leerlingen uit de hele regio gemakkelijk te bereiken is.”

Leergierigheid heeft vrijheid nodig

Agora is een ontwikkelingsgericht onderwijsconcept dat draait om autonoom leren, gedreven door de intrinsieke nieuwsgierigheid van elk kind. “De wereld verandert razendsnel. Agora kijkt naar wat jongeren nodig hebben in de toekomst. Het gaat niet om wat ze leren, maar hoe ze leren. We willen ruimte maken voor eigengereide, creatieve, wendbare jongeren, die goed kunnen samenwerken, kritisch kunnen denken en een leven lang kunnen blijven leren op de manier die hen het beste past. Dat is de focus van Agora. Met pijlers als: zelfkennis, vertrouwen, motivatie en zingeving.” aldus Albregts.

Agora onderwijs wordt radicaal vernieuwend genoemd omdat het de bestaande traditie volledig loslaat. In plaats van schoolvakken met huiswerk, toetsen en methodes, maakt iedere leerling zijn of haar persoonlijke leerroute in heterogene groepen van maximaal 18 leerlingen. Leren gebeurt met challenges vanuit eigen vragen, talenten, persoonlijkheid en interesses. De focus op motivatie zorgt voor een ongekende ontwikkeling van kennis en vaardigheden. ‘Leergierigheid heeft vrijheid nodig’, is een uitgangspunt van Agora.

Er zijn geen klassen, roosters of programma’s tot aan het eindexamen. Hoewel leerlingen hun eigenleerroutes bepalen, spelen de docenten – bij Agora heten zij ‘coaches’- hierin een essentiële rol. De coach houdt dagelijks zicht op de persoonlijke leerdoelen, volgt van dag tot dag het leerproces en faciliteert momenten van reflectie op het eigen leren. Vertrouwen, autonomie en plezier zijn hierbij onmisbare ingrediënten. En met succes: inmiddels is er vier jaar ervaring met het maken van eindexamens.

Mooi alternatief

“Agora biedt een mooi alternatief naast het bestaande onderwijssysteem” vervolgt Albregts. Ze stond jaren als vakdocent voor de klas. “Ik zag dat steeds meer jongeren niet uit de voeten kunnen met het diplomagerichte teaching to the test. En ik merkte dat jongeren veel hebben aan het stimuleren van de natuurlijke drang om zichzelf te ontwikkelen. Dan ontdekken zij hun talenten en intrinsieke motivatie. Dan gaan ze stralen. Die ruimte wil ik kunnen bieden. Agora onderwijs gaat terug naar de basale intuïtieve kracht van leren, met vertrouwen en nieuwsgierigheid als basis.”

Start met voorbereidingen

Het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep anticipeert met dit initiatief op een snel veranderend onderwijslandschap in Nederland. De voorbereidingen voor de nieuwe middelbare school starten in augustus ‘21. Het College van Bestuur heeft het managementteam van het Ichthus Lyceum gevraagd ondersteuning te bieden bij de oprichting van de Agora-leeromgeving, die als aparte school zal opereren naast het Ichthus. Samen met initiatiefneemster Albregts vormen zij het ontwikkelteam dat de school voorbereidt op de start in augustus 2022.

Meer over Agora

De eerste Agora leeromgeving opende in 2014 haar deuren. Vanaf de beginfase zijn onderzoekers en wetenschappers betrokken geweest bij de ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een vaste samenwerking met onder andere de Open Universiteit, Radboud Universiteit Nijmegen en het NIVOZ. Nederland telt nu alweer 14 levendige Agora leergemeenschappen (Nijmegen, Groesbeek, Culemborg, Zevenaar, Steenbergen, Roermond, Wageningen, Amsterdam, Leiden, Leuven, Katelijne, Rotterdam, Maas & Peel en Venray). Agora Driehuis wordt de 15e leergemeenschap. Al deze scholen zijn verenigd in de Vereniging Agoraonderwijs, die nauw samenwerkt met OCW en de Onderwijsinspectie. Kijk voor meer informatie: www.verenigingagoraonderwijs.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer weten? Neem contact op met: Henriëtte Albregts, projectleider Agora Driehuis.

E-mail: agoradriehuis@gmail.comTelefoon: 06-14 31 34 41.

Zie ook: https://www.linkedin.com/in/agora-driehuis-867192208/