12 juli 2022

“Fijn om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen”

Vanuit diverse Dunamare-scholen kwamen op 11 juli technisch onderwijsassistenten (TOA’s) bijeen op het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand voor dé TOA-dag. Het doel? Kennis en ervaringen uitwisselen. Het werd een inspirerende middag.

Een van de practicumlokalen van het Haarlemmermeer Lyceum Zuidrand stond maandagmiddag in het teken van de TOA-dag: een inspirerende bijeenkomst georganiseerd voor én door technisch onderwijsassistenten. Hans Mersmann, technisch onderwijsassistent (TOA) natuurkunde op het Coornhert Lyceum en voorzitter van het netwerk TOA’s, is kartrekker van het TOA-leernetwerk. Hij onderstreept de meerwaarde van deze bijeenkomsten. “Het is erg fijn om van elkaar te kunnen leren en ervaringen uit te wisselen.”

TOA-netwerk

Mersmann: “Tijdens diverse practicum-lessen zoals natuurkunde, scheikunde of biologie assisteren wij docenten. Zo bedenken we onder andere nieuwe practica, zorgen we dat de beschrijvingen in orde en aanwezig zijn, letten we op een veilig en kundig gebruik van de spullen en bereiden we de practica voor. Een superleuke baan, maar helaas is het aanbod van opleidingen en trainingen voor TOA’s nog vrij beperkt. Daarom heeft Dunamare Academie voorgesteld om een TOA-netwerk op te zetten, zodat we van elkaar kunnen leren. Inmiddels zijn we met een groep van zo’n vijftien TOA’s van diverse Dunamare-scholen en zijn we al diverse keren bij elkaar gekomen.”

Mooie opkomst

“Deze TOA-dag hebben we georganiseerd om ervaringen uit te wisselen, elkaar te inspireren en plannen te maken voor het volgende schooljaar. Van beide locaties van het Haarlemmermeer Lyceum waren TOA’s aanwezig. Ook collega’s van het Schoter, Vellesan College en de Daaf Gelukschool namen deel. Na een lunch hebben we met elkaar diverse practicumlessen scheikunde gevolgd, georganiseerd door TOA’s Hilde Hopman en Marjan Breman van het Haarlemmermeer Lyceum. Hun practicumlokaal is prachtig en ruim; echt om je vingers bij af te likken. Verder was het heel leuk en leerzaam om eens een ander vak mee te maken en tips uit te wisselen. Volgend jaar weer!”