16 januari 2024

“Dunamare valt op in haar werkgeverschap”

Dunamare onderwijs hecht veel waarde aan de inbreng van haar medewerkers. Daarom vond er onlangs een sessie plaats waar het ging over het toekomstig pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Marieke Jongman, hoofd administratie van het Haarlem College, was bij de sessie aanwezig. Jongman: “Ik vind het heel waardevol dat Dunamare ons laat meedenken.”

Jongman: “In eerste instantie was ik nooit zo bezig met mijn secundaire arbeidsvoorwaardenpakket. Maar door deze sessie en het invullen van een online vragenlijst ben ik me er toch meer bewust van geworden. Tijdens de sessie ging ik met mijn collega’s in gesprek: wat is voor mij nou echt belangrijk en wat kan er verbeterd worden in het pakket? Er kwam naar voren dat er al veel moois wordt aangeboden door Dunamare. Zoals de vergoeding voor studiekosten en honderd euro vitaliteitsbudget dat je kunt inzetten voor zowel nieuwe sportschoenen als een sportabonnement. Daarnaast vonden we unaniem: de Dunamare Academie is een absolute meerwaarde.”

Prachtige werkgever

“Samen sparren en even goed stilstaan bij je rechten en plichten is heel leerzaam en waardevol. Het is fijn om zo betrokken te kunnen zijn. Ik kan met trots zeggen dat Dunamare onderwijs een prachtige werkgever is, met oog voor haar medewerkers met al hun wensen afhankelijk van de levensfase en situatie.  Als je dit vergelijkt met andere bedrijven valt Dunamare hier echt in op. Wat mij betreft worden deze sessies vaker gehouden. Ik ben heel blij met Dunamare en de manier waarop er met collega’s wordt omgegaan!”