24 januari 2024

Team teaching: een duurzame vorm van onderwijs  

Met het oog op wendbaarheid en het lerarentekort zijn er tal van inspirerende initiatieven. Een daarvan is team teaching: een vorm van onderwijs waarin docenten samenwerken aan kwalitatief onderwijs. Dunamare-school VSO Daaf Geluk in Haarlem is enthousiast over dit initiatief. Directeur Kim Weidemann: “Als er een docent ziek is, neemt de andere docent er een groep bij.”

Binnen Dunamare maken we optimaal gebruik van elkaars kennis en kunde en stimuleren we ontwikkeling en ontplooiing. Met het oog op wendbaarheid en het lerarentekort zijn er tal van inspirerende initiatieven zoals team teaching; een duurzame vorm van onderwijs en een groot succes op Dunamare-school VSO Daaf Geluk. Directeur Kim Weidemann is enthousiast over dit initiatief: “Als er een docent ziek is, neemt de andere docent er een groep bij.” Op de Daaf Gelukschool zijn docenten van de sectie biologie, natuur- en scheikunde al een paar jaar bezig met diverse vormen van team teaching. In sommige varianten geven twee docenten gelijktijdig onderwijs of zij ondersteunen elkaar voor of na de les. Natuurkundedocent Jeroen Kalter: “Ruim vijftien jaar geleden zijn we als vakgroep met team teaching gestart. In eerste instantie uit nood om roosterproblemen op te lossen, maar inmiddels is het uitgegroeid tot een win-winsituatie voor ons én de leerlingen.”

Werkdruk verdelen

Jeroen vervolgt. “Wij geven les in het speciaal onderwijs en dat brengt best wat uitdagingen met zich mee. Ons team is gespecialiseerd in het ondersteunen van en lesgeven aan leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum, leerlingen met angstproblematiek en teruggetrokken gedrag. Sommige lessen zijn erg intensief. Door de werkdruk voorafgaand en in de les te verdelen, kost het minder tijd én energie.” Scheikundedocent Ruben van Zwet knikt instemmend. “Als je een grote groep zorgleerlingen alleen draait, dan heb je daar een flinke kluif aan. Maar als je het verdeelt, is het werkbaar.”

Huib Bosman, natuur- en scheikunde docent, werkt nu negen jaar op de Daaf Gelukschool. “Als je start op een nieuwe school word je toch een beetje in het diepe gegooid. Ik vond het heel fijn om de eerste keer met een ervaren kracht te werken.” Natuur- en scheikundedocent Brian Zethof: “Onze intensieve samenwerking geeft een aantal mogelijkheden. Zo kun je bijvoorbeeld onderwerpen naar je toe trekken die jou als docent goed liggen. Jeroen weet veel van elektra en is begeleidend. En de onderwerpen kracht en energie liggen mij bijvoorbeeld wat beter.” Huib lacht. “We zijn net mensen, haha. De ene leraar vliegt de lesstof anders aan dan de andere. Voor de leerlingen zijn er dan ook meer smaken om uit te kiezen.”

Eigen kwaliteiten

Jeroen geeft aan dat de leerlingen ook veel hebben aan deze werkvorm. “Zij zien dat we overleggen, samenwerken en elkaar corrigeren. Daar leren ze veel van. En die extra ervaring is zeker voor onze leerlingen enorm waardevol.” Lily Rood uit 4 havo is het daar mee eens: “Het geeft leraren de kans om samen te werken en hun eigen kwaliteiten te gebruiken. Neem Meneer Kalter en meneer Zethof: een is meer van de presentatie, de ander is beter in uitleggen. Doordat ze het samen doen heb je meer ogen en oren in een les.” Jordan Luyben, eveneens uit 4 havo, vult aan. “Ik vind het ook handig dat er op deze manier altijd een back up is. Zo is er bij ons bijna nooit lesuitval.” Lily vertelt dat er ook klassen worden samengevoegd. “Dat is leuk. Je krijgt dan ook vrienden buiten je klas waardoor onze vriendengroep alleen maar groter is.”

Op de vraag of team teaching voor elke school werkt en geschikt is voor alle teams, hebben de docenten een duidelijk antwoord. Biologiedocent Stephan Cobbenhagen: “Er is een goede klik tussen de samenwerkende docenten nodig en je moet open durven delen en communiceren. Daarbij is veiligheid in het team en steun vanuit de directie noodzakelijk.” Ruben: “Team teaching is misschien het beste als het organisch ontstaat. Jeroen heeft me veel geobserveerd, en ik heb van hem het vertrouwen gekregen doordat ik hem veel in het lokaal had. Bovendien werkt het hier ook niet met iedereen hoor. We hebben binnen de sectie biologie, natuur- en scheikunde een vrij stabiele groep met collega’s. We zijn er als team naartoe gegroeid.”

Organische samenwerking

Directeur Kim Weidemann is trots op de samenwerking tussen de docenten: “Ze leren veel van elkaar. In de bovenbouw mixen zij zelfs hun groepen zodat leerlingen ook leren om in andere samenstellingen te zitten. Dat is zeer waardevol. En, als er een docent ziek is, neemt de andere docent de groep erbij. Natuurlijk, je moet een stukje autonomie los durven laten en vertrouwen op elkaar. Maar de kruisbestuiving tussen nieuwe, ervaren, jongere en oudere docenten is enorm. Dat geeft veel energie; voor zowel de collega’s als de leerlingen!”