19 december 2021

Zo veel werk verzet!

Het is bewonderingswaardig om te zien hoe snel onze collega’s afgelopen dagen aan de slag zijn gegaan met de nieuw aangekondigde coronamaatregelen. Altijd rekening houdend met onze leerlingen, hebben zij razendsnel voorbereidingen getroffen voor het deels sluiten van onze scholen vanaf maandag 20 december 2021.

Gelukkig kunnen de deze week geplande schoolexamens wel doorgang vinden. Ook zijn de meeste van onze scholen deze week open voor (fysiek) onderwijs aan eindexamenleerlingen, kwetsbare leerlingen en voor praktijkgerichte vakken in het vmbo, praktijkonderwijs en vso.

Het uitgangspunt is dat het onderwijs op 10 januari 2022 weer helemaal open kan. Mocht fysiek onderwijs dan toch nog niet mogelijk zijn, dan zal er ook op onze scholen na de kerstvakantie les op afstand gegeven worden. We wachten het kabinetsbesluit op 3 januari 2022 af en zullen dan wederom de meest passende invulling geven aan het beste onderwijs aan onze leerlingen.