19 april 2021

Coornhert Lyceum wordt met ingang van schooljaar 2022-2023 daltonschool

Het Haarlemse Coornhert Lyceum wordt met ingang van schooljaar 2022-2023 een daltonschool. Vanaf dan gaat de school met de dalton-onderwijsvisie werken voor de ruim 1500 leerlingen. Daarmee krijgt Haarlem haar eerste daltonschool voor voortgezet onderwijs.

De school heeft bewust voor de daltonvisie gekozen, omdat deze onderwijsvisie helpt om leerlingen nog beter voor te bereiden op de wereld van morgen. Daarnaast sluit dalton erg goed aan bij het soort onderwijs dat we al op het Coornhert geven. Het Coornhert Lyceum stimuleert leerlingen het beste uit zichzelf te halen, zich zo breed mogelijk te ontplooien, respect te hebben voor elkaar en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en anderen. Dit streven wordt versterkt door de vijf kernwaarden van daltononderwijs: Zelfstandigheid, Verantwoordelijkheid, Reflectie, Samenwerken en Effectiviteit. Door de nieuwe onderwijsvisie officieel door te voeren, bekent de school nog duidelijker kleur. We spreken dan een gezamenlijke ‘taal’, tussen de docenten onderling, met de leerlingen en hun ouders.

Meer verantwoordelijkheid

Haarlem kent al twee basisscholen met daltononderwijs, voor die leerlingen vormt het Coornhert Lyceum een mooie aansluitende stap. Het is echter niet nodig om basisonderwijs te hebben gevolgd in de daltonmethodiek. Het gaat erom dat je leerlingen stimuleert te ondernemen en te onderzoeken, en meer verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en voor anderen. Ze krijgen ook meer invloed op hun lessen, ze krijgen bijvoorbeeld de vrijheid om zelfstandig taken te plannen, eigen keuzes te maken en naar een eigen resultaat toe te werken. Natuurlijk worden de leerlingen door de school begeleid bij deze ontwikkeling.

75-jarig bestaan

Het Coornhert Lyceum mag nu al de titel ‘aspirant daltonschool’ voeren en start pas als Daltonschool in het schooljaar 2022-2023, zodat er voldoende ruimte is om gedegen voor te bereiden Dat valt heel mooi samen met de viering van het 75-jarig bestaan van de school. De naamgever, de Haarlemse humanist Dirck Coornhert, zei bijna 500 jaar geleden: ‘De mens is vrij om zijn eigen keuzes te maken.’ Die gedachte onderstreept de school dubbel en dwars met deze officiële profilering als daltonschool.”

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nelie Groen (n.groen@coornhert.nl) of Bas Boensma (b.boensma@coornhert.nl) Telefoon: (023) 5121616.