21 september 2020

Bezoek Onderwijsinspectie aan Dunamare Onderwijsgroep

Vandaag houdt de Onderwijsinspectie een startgesprek met het College van Bestuur van Dunamare Onderwijsgroep in het kader van het bestuurlijk inspectietoezicht. Dit bestuurlijk inspectiebezoek, dat eens in de vier jaar plaatsvindt, valt binnen het nieuwe toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs. Hierbij wordt gekeken of het bestuur:

  • voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit en of er wordt gestuurd op verbetering van de onderwijskwaliteit;
  • of er een professionele kwaliteitscultuur is of het bestuur transparant en integer handelt;
  • of er actief wordt gecommuniceerd over de eigen prestaties en ontwikkelingen van het bestuur en die van zijn scholen;
  • het financieel beheer aan de wettelijke vereisten voldoet.

Bestuursleden Albert Strijker en Henk Post presenteren vandaag de actuele stand van zaken op de 22 scholen en lichten daarnaast het bestuurlijke onderwijskwaliteits- en HR beleid toe. Dit beeld zal de Inspectie vervolgens op een aantal nader te bepalen scholen toetsen in de periode na de herfstvakantie. 

Op basis van de gesprekken en de schoolbezoeken stelt de Onderwijsinspectie een eindrapportage op met een bijbehorend oordeel. Het College van Bestuur en onze scholen zijn goed voorbereid op het bezoek. “Wij kijken ernaar uit om de Inspectie een inkijkje te geven in de ontwikkelingen binnen de 22 scholen en onze onderwijsgroep. Ook om de Inspectie te laten zien hoe onze medewerkers er alles aan doen om het beste te halen uit iedere leerling”, aldus bestuursvoorzitter Albert Strijker.