13 april 2023

Arjan van Waveren wordt directeur onderwijs en organisatie bij Dunamare onderwijs

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2023-2024 krijgt de rector van Het Schoter, Arjan van Waveren, een nieuwe rol: hij wordt de komende jaren directeur onderwijs en organisatie bij Dunamare onderwijs. Dunamare is blij dat iemand met veel kennis over het onderwijs, een breed netwerk en ervaring op beleidsmatig vlak deze nieuwe rol gaat vervullen.

Bestuurder Henk Post: “Arjan gaat samen met de directeur van onze scholen in het speciaal onderwijs (VSO) adviseren over de structuur, visie en de ontwikkelingen binnen het VSO prof. dr. Gunningschool. Doel is onze leerlingen op deze scholen het beste onderwijs te blijven geven.”

Zijn jarenlange ervaring als rector van Het Schoter en directeur van De Hartenlust zijn een uitstekende basis voor de nieuwe rol van Arjan. Zo zal hij incidenteel het College van Bestuur (blijven) vervangen bij externe overleggen, bijvoorbeeld bij het bestuurlijk overleg over de loting van leerlingen in Haarlem. En ook, waar nodig, de schoolleiders van de 24 Dunamare scholen adviseren op het gebied van formatie, financiën en het taakbeleid.

“Ik vind het fijn om mijn kennis en ervaring breder in te kunnen zetten voor de scholen van Dunamare. Het Schoter is een mooie school, het staat er, tijd voor mij om verder te gaan.” aldus Arjan van Waveren. “Ook kijk ik er enorm naar uit om samen met Kim Weidemann, directeur van de VSO prof. dr. Gunningschool, de visie en structuur van het voortgezet speciaal onderwijs verder te ontwikkelen.”

De komende periode wordt samen met de medezeggenschapsraad een profiel opgesteld voor een nieuwe rector van Het Schoter en wordt de werving in gang gezet.