6 juli 2022

Alexander Volmer nieuwe rector Coornhert Lyceum

Het Coornhert Lyceum verwelkomt Alexander Volmer vanaf het nieuwe schooljaar als rector en opvolger van Nelie Groen. Hij zal samen met mederector Bas Boensma leiding geven en de school verder uitbouwen tot daltonschool. Met zijn achtergrond past Alexander naadloos in het profiel dat de Benoemingsadviescommissie had opgesteld. Hij is een sterk en kundig schoolleider en sinds 2004 rector van het Ichthus Lyceum. Voor het Ichthus wordt een interim rector aangesteld en de zoektocht naar een opvolger gestart.

Het schoolteam en het bestuur van Dunamare zijn heel blij met de benoeming van Alexander Volmer. Hij heeft de benodigde kwaliteiten, talenten en ervaring om het Coornhert Lyceum verder te brengen op de weg die het onder de leiding van rector Nelie Groen al ingeslagen is. Zo heeft het Ichthus Lyceum het predicaat Technasium, terwijl het Coornhert Lyceum grote interesse heeft in technologische ontwikkeling voor het onderwijs. Er is bovendien op beide scholen veel aandacht voor kunst en cultuur; en Alexander heeft veel ervaring met onderwijsontwikkeling, wat goed aansluit bij de ambitie van het Coornhert om het daltononderwijs verder vorm te geven. De school krijgt met hem dan ook een sterk en kundig boegbeeld.

Alexander werkt daarin nauw samen met Bas Boensma, sinds 2 jaar mederector op het Coornhert en daarnaast directeur van het Montessori College Aerdenhout. Bas zorgt voor de continuïteit in het schoolbestuur en helpt de nieuwe ontwikkelingen verder vorm te geven. Beide rectoren zullen samen met het schoolteam een goede invulling geven aan het daltonconcept en zorgdragen voor een stevige borging. Zij gaan ook verder werken aan de profilering van het Coornhert Lyceum om zo bij te dragen aan een sterke positie van de school in de regio. Verder vraagt de renovatie en verbouwing van de huisvesting de komende jaren veel aandacht.

Voorganger

Nelie Groen, de voorganger van Alexander Volmer, vervolgt na de zomer haar loopbaan als programmadirecteur Technologie Dunamare. Zij gaat in deze nieuwe rol techniek en technologie in het onderwijs in de regio verder helpen ontwikkelen.

Opvolger

Naar een nieuwe rector voor het Ichthus Lyceum gaat Dunamare op zoek. Voorlopig zal er een interim rector worden aangesteld, in samenspraak met de MR van de school. Dat geeft voldoende tijd om op zoek te gaan naar een geschikte opvolger, een proces dat we zorgvuldig willen doorlopen. Dunamare hecht veel waarde aan het bieden van loopbaanmogelijkheden aan medewerkers; interne kandidaten komen dan ook nadrukkelijk in aanmerking. Het past in onze filosofie om de aanwezige talenten en expertise binnen onze scholengroep zo breed mogelijk te gebruiken en zo het best mogelijke onderwijs op de scholen te kunnen aanbieden.

Henk Post en April van Loenen wensen Alexander heel veel succes en plezier op zijn nieuwe school.