5 maart 2021

Aandacht voor álle leerlingen – zo doet het Haarlem College dat

Anita Duineveld is hoofd van de afdeling Onderwijs en Kwaliteit, die de scholen en het College van Bestuur (CvB) van Dunamare ondersteunt. “Er komt in deze bijzondere tijd veel op de scholen af, zoals het afstandsonderwijs en de onzekerheid rondom examens. Maar het is ook belangrijk om oog te houden voor de wat langere termijn. We hebben daarom met de schoolleiders en het CvB in kleinere groepjes via Teams nagedacht over verschillende uitdagingen. Zoals: Hoe geven scholen aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkelingen bij leerlingen? En welke extra ondersteuning hebben de nieuwe brugklassers straks nodig? Wat vraagt dit van de school? Een mooi voorbeeld van High Dosage Tutoring. Dit intensieve tutorprogramma is op het Haarlem College gestart.”

High Dosage Tutoring (HDT)

In januari is de helft van alle brugklassers bij wijze van experiment gestart met HDT: 3x per week krijgen ze een uur lang samen met één andere leerling intensieve begeleiding van een tutor bij rekenvaardigheden. “Die lessen vinden onder schooltijd plaats”, zegt Viola Scheerder-Rhee, adjunct-directeur van het Haarlem College. “Helaas noodgedwongen online, maar dat doet niets af aan de effecten.” Uit onderzoek blijkt al dat HDT niet alleen de rekenvaardigheden vergroot, maar ook de zelfredzaamheid, weerbaarheid en sociale vaardigheid van leerlingen. Viola: “Het doel is ook om een growth mindset te stimuleren bij leerlingen.”

Het Haarlem College heeft subsidie gekregen om de tutors van organisatie The Bridge in te huren. De tutors houden intensief contact met zowel de leerlingen, de ouders als de school. Tot nu toe is iedereen erg enthousiast over HDT. “Het is natuurlijk een enorme luxe om 1 tutor per 2 leerlingen in te kunnen zetten”, zegt Viola. 

“Persoonlijke aandacht helpt, dat is al lang bekend. Het experiment loopt nog tot de zomer, maar ik hoor nu al terug dat de leerlingen de rekenachterstanden goed inlopen en beter aangehaakt blijven.”

Huiswerkbegeleiding

Het Haarlem College bood al langer huiswerkbegeleiding aan, maar dat was altijd na schooltijd en in kleine groepjes. Sander Noortman, teamleider op het Haarlem College: “We wilden het vanaf januari groter en structureler aanpakken, omdat we denken dat veel leerlingen er baat bij hebben. De leerlingen van leerjaar 4 worden nu door de externe begeleiders voorbereid op het Centraal Examen. Ook leerlingen in de onderbouw, van wie hun mentor denkt dat ze het nodig hebben, krijgen 1 uur per week extra ondersteuning. Samen met hun begeleider maken ze een plan van aanpak en bespreken ze waar ze tegenaan lopen. De leerlingen vinden het fijn, en ook de docenten zijn blij dat er meegedacht wordt vanuit school.” 

Gezien worden

Beide trajecten hebben gemeen dat de leerling extra contacturen heeft. Viola: “Het type leerling dat bij ons op school zit, heeft veel contact nodig. Sowieso wil iedere leerling graag gezien worden. Daar zijn deze twee projecten heel goed voor.”