1 maart 2021

Aandacht voor álle leerlingen – zo doet Het Schoter dat

Gelukkig mogen alle leerlingen nu mondjesmaat weer naar school. Toch volgen ze voor het grootste deel het onderwijs nog thuis, waar ze onze extra aandacht hard nodig hebben. Hoe krijg je dat voor elkaar? 

“In de eerste plaats proberen we de vaste structuren goed te bewaken”, zegt plaatsvervangend rector Mardike de Goede. “Alle lessen gaan gewoon door volgens het oorspronkelijke rooster, iedereen houdt zijn camera aan en ben je niet aanwezig dan volgt er direct controle. De mentoren bellen elke leerling eens per 2 weken op om te horen hoe het gaat. Gaat het niet lekker thuis? Dan kom je naast de ingeplande dagen op school ook de online lessen op school volgen.”

Stress

Gelukkig gaat het met de meeste leerlingen goed, al merken Mardike en haar collega’s wel dat ze school heel erg missen. “Vooral het contact met hun medescholieren. Dat ze nu om de drie dagen op school kunnen komen, is een enorme opluchting. We merken dat leerlingen zich zorgen maken over het wel of niet overgaan naar het volgende leerjaar. Daarover is nog veel onduidelijkheid, ook al omdat ze zo weinig getoetst zijn de afgelopen tijd vanwege het online onderwijs. We zijn nu een nieuwe tool aan het uitproberen waarmee je goed online kunt toetsen – Exam.net. Leerlingen hebben liever dat ze getoetst worden zodat ze weten hoe ze ervoor staan, dan dat toetsen alsmaar uitgesteld worden. Dat laatste geeft hun veel meer stress.”

Escaperooms, quizzen en challenges

Het Schoter heeft ook alternatieve, vaak ludieke manieren bedacht om de leerlingen bij school te blijven betrekken. Mardike: “Voor leerjaar 1 en 2 hebben we bijvoorbeeld online escaperooms opgezet. Die voeren de leerlingen eerst in klassenverband uit, daarna gaan ze de opdrachten in groepjes verder uitwerken. Iedereen is er razend enthousiast over. Ook houden we regelmatig quizzen en sportieve challenges.”

Positief vloggen

Rector Arjan van Waveren plaatst om de paar weken een positief vlog op Instagram en Facebook waarin hij de leerlingen rechtstreeks aanspreekt, hen informeert en vertelt wat er staat te gebeuren. Die vlogs worden goed bekeken, blijkt iedere keer uit de reacties en commentaren. Mardike: “Zo proberen we op verschillende manieren aandacht te geven aan onze leerlingen. Tegelijkertijd maken we ons geen enkele illusie hoor. De lange schoolsluiting heeft echt consequenties, zowel op cognitief als op sociaal-emotioneel vlak. Hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer volledig open!”