23 september 2022

“We blijven leren met en van elkaar”

De scholen zijn weer begonnen. Hoe zijn ze gestart? En wat zijn de plannen voor de komende tijd? In deze serie spreken we medewerkers van verschillende Dunamare-scholen over het nieuwe schooljaar. Vandaag Eric van de Reep, de kersverse directeur van Praktijkschool De Linie.

De kop is eraf. Hoe zijn de eerste weken gegaan?

“Heel goed. Dit komt mede door de prettige afsluiting van het vorige schooljaar: er zijn veel diploma’s behaald, er is duidelijkheid gekomen over onze nieuwbouw en het nieuwe directieteam is bekendgemaakt. Dit alles heeft gezorgd voor een prettige start, zonder open eindjes. Alle collega’s zijn vol enthousiasme aan de slag gegaan en hebben onder meer een mooi introductieprogramma voor de eerstejaars kunnen verzorgen. Wat ook fijn is: we zijn gestart met nul vacatures! Erg bijzonder in deze tijden.”

Na acht jaar als teamleider te hebben gewerkt, ben je nu directeur. Hoe bevalt je nieuwe rol?

“Omdat ik al zo lang op Praktijkschool De Linie werk, ben ik één met de organisatie. Bovendien hield ik me als teamleider ook bezig met het reilen en zeilen van de school, dus in die zin is de materie niet helemaal nieuw. Het grootste verschil is dat ik nu eindverantwoordelijk ben en de zaken door een andere bril moet bekijken. Ik heb er heel veel zin in om de mooie dingen die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd in stand houden, verder te ontwikkelen én te zorgen voor een soepele transitie naar de nieuwbouw.”

Hoe staat het met de nieuwbouw van Praktijkschool De Linie en het Hoofdvaart College?

“De aannemer is bekend en de eerste schetsen voor beide deelscholen zijn gemaakt. Binnenkort gaan we de ontwerpen presenteren aan het team. Erg leuk, want zo wordt het steeds tastbaarder voor iedereen. De volgende stap is het vormgeven van het onderwijs voor beide deelscholen en de ISK. We zijn met elkaar een visie aan het ontwikkelen die als leidraad dient voor het bouwen van een heel mooie school waar de leerlingen zich prettig voelen.”

Wat is een ander belangrijk speerpunt?

“Vernieuwend en stimulerend onderwijs aanbieden, staat hoog op de agenda. Omdat er binnen onze school veel eenmanssecties zijn, is het extra belangrijk om in gesprek te blijven en ervaringen uit te wisselen. Dat doen onze collega’s niet alleen met elkaar, maar ook door andere praktijk- en vmbo-scholen te bezoeken en daar ideeën op te doen. Daarnaast hebben veel teamleden zich ingeschreven voor een cursus bij de Dunamare Academie. Kortom: we blijven leren met en van elkaar.”