16 september 2022

“Het lesgeven is zoveel meer dan voor de klas staan”

Wat doe je als je gevlucht bent uit je eigen land, maar wel leerplichtig bent? Dan kom je op een ISK-school terecht. Onder Dunamare onderwijs vallen diverse internationale schakelklassen, waaronder het ISK-Haarlemmermeer, onderdeel van het Hoofdvaart College. Daar begeleiden ze leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs. We spreken hierover met leerling-coördinator ISK, docent en mentor Fleur van der Sloot en teamleider afdeling techniek en ISK, Raymond de Mortier.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Hoe zijn jullie van start gegaan?

Fleur: “Nadat de leerlingen hun rooster hadden opgehaald, stonden Hollandse spelen zoals stoelendans en koekhappen op het programma. Alle leerlingen waren heel vrolijk en hadden veel zin om weer naar school te gaan. Je hebt bij ISK-klassen meestal alleen maar blije kinderen. Ze kijken echt uit naar school, want slechts een enkeling gaat op zomervakantie. De meesten hebben de vakantiedagen afgeteld.”

Wat houdt de internationale schakelklas precies in?

Raymond: “Als je nieuw in Nederland bent, en je spreekt de Nederlandse taal nog niet voldoende, dan ga je naar de internationale schakelklas (ISK). Wij verzorgen het onderwijs voor nieuwkomers: docenten bereiden je voor op het volgen van onderwijs in Nederland. Bij de ISK leer je uiteraard de taal, maar wat wij ook van belang vinden is dat ze leren leven in onze samenleving. Zo ben je hier ook om vriendschappen te maken, leer je zwemmen en hoe je een bijbaantje vindt. Daarnaast doen we veel aan sport en spel, kunstzinnige vorming, Engels en burgerschap. Bij het vak burgerschap mochten leerlingen voor de zomer hun eigen partij oprichten met een heuse campagne daaromheen.”

Wat maakt het zo leuk om aan een ISK-klas les te geven?

Fleur: “De intensieve begeleiding die we geven is bijzonder. Het welbevinden van de leerlingen is een belangrijk onderdeel van het lesgeven op een ISK-school. Doordat we wekelijks gesprekken hebben met de leerlingen, weten we vaak wat er speelt bij een leerling en kunnen we aansluiten bij de leerbehoefte. Vanzelfsprekend moeten ze in het begin wel even landen, maar daarna komt de ontspanning en voelen leerlingen zich gauw veilig en thuis. Daarnaast zijn ze doorgaans ontzettend leergierig en gemotiveerd! Ik heb vorig jaar eigenlijk nooit boos hoeven worden in mijn uitstroomgroep.”

Dat klinkt als betekenisvol werk.

Fleur: “Ik heb inderdaad een prachtige baan. Je moet wel flexibel zijn; het lesgeven is gedifferentieerd met al die in- en uitstroom, niveaus en achtergronden. Iedere week is anders. Dat kan ingewikkeld zijn, maar ik vind het met name leuk en leerzaam.” Raymond: “Met het team hanteren we een duidelijke, eenvormige, pedagogische maat. Elke collega pakt het bij ons hetzelfde aan; dat is prettig en belangrijk voor de leerling. Er komen veel kinderen in onze klassen met een trauma. Daarom krijgen we twee keer per jaar een training en hebben we een zorgondersteuner op school. Ook worden de docenten begeleid door een breed team. Het draait niet alleen om leerstof overbrengen maar je moet ook oog hebben voor de achtergrond en de omgeving van de leerlingen.”

Uit welke landen komen de leerlingen?

Raymond: “Uit landen over heel de wereld. Er zijn kinderen uit Rusland, Oekraïne, Syrië, Eritrea, Somalië, Irak, Polen, Zuid-Afrika, Spanje... Zij leven op een heel prettige manier met elkaar samen en er is veel veiligheid. Collega’s hebben korte lijntjes en volgen de leerlingen op de voet. Na twee jaar stromen de leerlingen door naar andere scholen. Nou, dat is een tranentrekmoment. Niet alleen voor de leerling, maar ook voor ons. Het lesgeven is zoveel meer dan voor de klas staan. Je doet dit met heel je hart en we kunnen allebei zeggen: dit is het mooiste wat er is!” Fleur: “Inderdaad, ook al is er oorlog in de wereld, in onze klassen leven we vredig met én naast elkaar. Dat geeft elke dag weer enorm veel voldoening.”