5 juli 2024

Summer bootcamp op Daaf Geluk ‘loopt als een tierelier’

Zes weken knallen in plaats van vakantie vieren? Het is een groot succes op VSO Daaf Geluk. Dit jaar vindt daar voor het eerst een summerbootcamp plaats voor leerlingen die gespreid examen doen. Mandy Melet, pedagogisch hulpverlener en initiatiefnemer: “De leerlingen kunnen hun kennis opfrissen rond de vakken waarin ze volgend schooljaar examen doen.”

Hoe ben je op het idee gekomen voor een summer bootcamp?

“Op onze school is het mogelijk om gespreid examen te doen in leerjaar 5. Bijvoorbeeld voor leerlingen die het volledige pakket niet in één keer aankunnen of door hun privésituatie minder op school zijn. Ze doen leerjaar 5 dan tweemaal en verdelen de vakken met bijbehorende examens. Omdat we dit schooljaar zoveel gespreide examenkandidaten hebben, kwam ik op het idee voor een speciaal dagelijks programma na de examenperiode. Zo kunnen ze voorbereid en gemotiveerd aan het nieuwe schooljaar beginnen.”

Welke stof staat centraal tijdens de bootcamp?

“De bootcamp wordt verzorgd door ons team van pedagogisch hulpverleners en vakdocenten. Naast een basisprogramma is er voor elke leerling een programma op maat. Op deze manier kunnen leerlingen hun kennis opfrissen rond de vakken die nog afgerond moeten worden. Daarnaast is er ruimte om met het profielwerkstuk aan de slag te gaan of een inhaalslag te maken met de literatuurlijst. We zien dat dit de druk wegneemt.”

Normaal gesproken zijn examenkandidaten extra lang vrij. Zaten ze hier wel op te wachten?

“Omdat het idee pas in het voorjaar ontstond, wilden we het niet verplicht stellen. Ondanks die vrijblijvendheid was er gelijk veel animo. En: hoe langer we bezig zijn, hoe leuker ze het vinden. We lunchen elke dag gezamenlijk met elkaar. Dat geeft zo’n gevoel van saamhorigheid! Er is een speciale ‘tostidag’ en soms laten we ze zelf boodschappen doen. Ik hoor vaak: ‘Nou mevrouw, ik had niet gedacht dat het zo leuk zou zijn’.”

Doen alleen leerlingen uit 5 havo die gespreid examen doen mee?

“Dat was in eerste instantie het idee. Maar we zijn erachter gekomen dat leerlingen die examens moeten herkansen of de overstap van havo naar vwo gaan maken er ook baat bij hebben. Dat maakt dit initiatief nog waardevoller.”

Hoe reageren de ouders?

“Die zijn heel enthousiast. Voor onze leerlingen is een bijbaan of op stap gaan met vrienden niet altijd vanzelfsprekend. Als broertjes en zusjes dan nog geen vakantie hebben, kan dat zorgen voor een eenzaam gevoel. Met deze bootcamp blijven ze onder leeftijdgenoten en in het ritme van school.”

Dus, volgend jaar weer?

“Zeker! Ik ben blij dat ik de kans heb gekregen om dit – samen met mijn collega’s - op te zetten en uit te voeren; het is een uniek concept. En dat het dan zo uitpakt, dat is heel tof. Maar nu eerst deze editie volgende week afsluiten, met een leuke gezamenlijke sportdag!”