2 oktober 2023

“Onze leerlingen krijgen nu de erkenning voor wat ze kunnen. Dat is zó waardevol!”

Sinds 2017 kunnen leerlingen op Praktijkschool Oost ter Hout een praktijkverklaring behalen: een certificaat voor het beheersen van werkprocessen op mbo-niveau. Inmiddels heeft de praktijkschool al 225 praktijkverklaringen uitgereikt, een uniek gegeven binnen het praktijkonderwijs in Nederland. Reden voor een gesprek met Rimada Bakker, coördinator certificering en praktijkleren op Oost ter Hout.

Jullie zijn koploper als het gaat om de praktijkverklaring. Waar komt jullie drive vandaan?

“Niet alle leerlingen zijn in staat om een mbo-startkwalificatie te behalen, maar kunnen wel ontzettend veel met hun handen. Heel lang was er niets voor deze groep. Dat vond ik zo gek, want deze jongeren zijn een aanwinst voor het bedrijfsleven. Zo’n zeven jaar geleden ben ik, met behulp van de ‘praktijkverklaring-aanpak’ van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), een project gestart om een praktisch kwalificatiedossier voor onze leerlingen te introduceren. Het hele team was enthousiast en haakte gelijk aan. Samen zijn we erin geslaagd om iets heel waardevols neer te zetten.”

Wat maakt het zo waardevol?

“Onze leerlingen leren op hun stage allerlei werkprocessen die ze straks nodig hebben om een bepaald beroep uit te oefenen. Voorheen konden ze het geleerde niet aantonen, maar met de praktijkverklaring kunnen ze dit wél. Dat maakt het makkelijker om straks aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt! En de leerlingen die wel doorstromen naar het mbo hebben een voorsprong, wat zorgt voor een fijne start. Bovendien is de SBB samen met de mbo-scholen aan het onderzoeken of deze leerlingen vrijstelling kunnen krijgen voor bepaalde vakken of stageonderdelen.”

Een praktijkverklaring heb je niet zo een-twee-drie op zak. Hoe verloopt het traject?

“Als een leerling succesvol stageloopt bij een erkend leerbedrijf en de basale arbeidsvaardigheden beheerst, starten we een praktijkverklaringstraject. Onze stagedocenten op school begeleiden dit en hebben nauw contact met de leermeester van het stagebedrijf. Samen stemmen ze af welke leerdoelen worden opgenomen in het dossier. Deze leerdoelen proberen we zoveel mogelijk ‘de school in’ te trekken. Dus: moet jij leren hoe je steunkousen aantrekt? Dan ga je dit met je zorgdocent op school oefenen. Afspraken maken, evalueren, bijsturen ... we vragen veel van de leerlingen. Wanneer alle werkprocessen zijn afgevinkt en de praktijkverklaring behaald, maken we er dan ook echt een feestje van met een officiële uitreiking op school!”

Wat vinden de leerlingen van het praktijkverklaringstraject?

“Ze willen graag deelnemen en zijn over het algemeen extra gemotiveerd op hun stageplek. Dat ze een certificaat kunnen behalen is heel goed voor hun zelfrespect en zelfvertrouwen. Ze hebben helaas vaak gehoord wat ze allemaal níet kunnen en nu weten ze: dit kan ik gewoon op mbo-niveau. Dat geeft zo’n boost! Wanneer we ze in het bijzijn van hun familie, docenten en leermeester de praktijkverklaring overhandigen, zie je hun blijdschap. Ze zijn zo trots, en terecht!”